Artikel

Stapsgewijze overgang naar led in Zandvoort

De gemeenten Haarlem en Zandvoort zijn een ambtelijke samenwerking aangegaan. Hierbij is Zandvoort met hetzelfde beheersysteem gaan werken als Haarlem en is inzichtelijk geworden welke uitdagingen er liggen op het gebied van het beheer van de openbare verlichting.

Eén van de uitdagingen is het verder verduurzamen van de verlichting door over te stappen op led. Om dit proces goed te begeleiden is Nobralux ingeschakeld. In eerste instantie is door verantwoordelijken binnen Zandvoort en Nobralux een selectie gemaakt van toe te passen armaturen. Bij deze selectie is uitvoerig gekeken naar de corrosiebestendigheid van de producten. De ligging van Zandvoort maakt dat hier extra aandacht voor moet zijn. Vervolgens is door Nobralux gekeken of deze armaturen lichttechnisch zouden passen in de straatprofielen van Zandvoort.

Proef

Na deze eerste selectie zijn verschillende armaturen van verschillende leveranciers op proef geplaatst teneinde te komen tot een gedragen beoordeling door bewoners, bestuurders en inhoudelijk verantwoordelijken. Deze proefopstelling heeft geleid tot het unanieme besluit voor de functionele verlichting de armaturen van Modernista toe te gaan passen in Zandvoort. Voor de decoratieve verlichting zijn andere leveranciers geselecteerd.

Voor de woonstraten binnen de bebouwde kom is gekozen voor de opalen variant van het armatuur Sky Park van de Deense fabrikant Focus Lighting voor op de vier meter masten. De opalen variant van het Sky Park armatuur geeft een betere gelijkmatigheid ten opzichte van de transparante variant. Dit verschil laat zich voornamelijk verklaren doordat de lichtintensiteit direct onder de mast lager is bij deze uitvoering. De Sky Park is uitgevoerd met een C5 coating. Dit is de hoogst mogelijke coating classificatie en borgt daarmee dat zee, zout en wind geen invloed hebben op de coating.

Voor de hogere masten binnen de bebouwde kom zal de Essenze 12LED toegepast worden en op de doorgaande wegen zal de Essenze 36LED de verlichting gaan verzorgen. De Essenze is gemaakt van ongecoat geanodiseerd aluminium, hetgeen eveneens een uitstekende corrosiebestendigheid kent en bovendien eenvoudig te hergebruiken is. Heijmans heeft de opdracht ontvangen om zorg te dragen voor de vakkundige installatie van de armaturen. Nog voor het einde van dit jaar zullen de eerste resultaten zichtbaar zijn in het straatbeeld.

Modernista
Rijswijk
085 - 876 95 71
https://modernista.nl/

Deel dit artikel