Artikel

Duurzame en circulaire grondstabilisatie van dijken, wegen en gebouwen

Het bedrijf Terrastab is gespecialiseerd in grondverbetering en grondstabilisatie. Met zo’n twintig jaar ervaring, een arsenaal aan machines en een eigen laboratorium werkt het bedrijf op een duurzame en circulaire manier aan de inrichting van de openbare ruimte.

Terrastab realiseert inmiddels zo’n twintig jaar verhardingen op stabiele en instabiele bodems voor havens, dijken en bedrijventerreinen. “We bieden een duurzame verharding aan, die bestand is tegen hoge belastingen. Door een scala van additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde”, zegt directeur Anton Bunt.

Duurzame oplossingen voeren daarbij steeds vaker de boventoon bij het bedrijf. “Niet alleen op het gebied van circulariteit zijn wij heel ver, maar we proberen ook steeds vaker duurzame bindmiddelen te gebruiken”, zegt Bunt. Het hergebruik van materialen staat bij Terrastab centraal. “Eenvoudig gezegd; voor een herinrichting halen we de oude materialen door de shredder en deze worden volledig hergebruikt om bijvoorbeeld een polderweg te verbreden of een dijk te verstevigen. De bestaande grond wordt gemengd met een bindmiddel dat hard wordt. In het Overijsselse Kampen hebben we bijvoorbeeld een project gedaan waarbij we eerst 40 centimeter grondverbetering hebben toegepast. Daar bovenop komt dan een laag van 40 centimeter gestabiliseerde grond van hergebruikte materialen. Deze methode gebruiken we ook bij andere projecten.”

Eigen laboratorium

De bodemspecialisten van Terrastab hebben inmiddels twintig jaar ervaring. Bunt: “In ons eigen laboratorium testen we monsters met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle materialen gebruiken als basis voor een stabilisatie. In het verleden maakten we veel gebruik van cement als bindmiddel. Maar door onder andere de zuren in de grond werkt dit vaak niet goed. Met de TU Delft ontwikkelen we bijvoorbeeld duurzame bindmiddelen voor onze projecten.” Zo wordt momenteel het product Ecostab getest. Bunt: “Het is een cementloos bindmiddel samengesteld uit natuurlijke grondstoffen. In 2019 zijn we begonnen met het aanleggen van de eerste pilotprojecten met Ecostab. We draaien momenteel verschillende pilots met het nieuwe product. Het produceren van cement zorgt voor de nodige Co2-uitstoot. Door ons nieuwe duurzame bindmiddel is deze Co2-neutraal.”

Geotechnisch onderzoek

Ieder project begint bij Terrastab met het verrichten van een geotechnisch onderzoek. “Om te bepalen welk bindmiddel we gaan gebruiken, wordt in ons laboratorium onderzoek gedaan naar de bodemkwaliteit. Welke grondsoort is het, hoe zuur is de bodem en om welk type project gaat het. Denk bijvoorbeeld aan een dijklichaam, bedrijventerrein of een vliegveld. Aan de hand daarvan bepalen we het bindmiddel en laten het vervolgens op receptuur maken en aanleveren”, zo vertelt Bunt.

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor de nodige CO2-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëert Terrastab nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kan het bedrijf een aanzienlijke hoeveelheid CO2-uitstoot besparen. “Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag. Met onze techniek ervaart de omgeving minder overlast en dat komt de methode de planning van het project ten goede”, aldus Bunt.

Samenwerking

Bij Terrastab zoeken ze naar partijen om mee samen te werken om de openbare ruimte te verduurzamen. Bunt merkt dat overheden de openbare ruimte ook steeds duurzamer gaan inrichten. “Er wordt steeds meer van ons gevraagd op het gebied van circulariteit. Overheden hebben een voorbeeldfunctie en willen graag de klimaatdoelstellingen halen. Door materialen te hergebruiken en gebruik te maken met duurzame bindmiddelen kun je stappen zetten naar een duurzame openbare ruimte.”

Terrastab
Harderwijk
088 - 786 85 40
https://terrastab.nl/

Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 6 2020. Download hier het magazine.

Deel dit artikel