Artikel

Oostburg krijgt warme uitstraling terug

Met het wegtrekken van de jeugd en het ouder worden van de bevolking heeft Zeeuws-Vlaanderen steeds minder inwoners. Hierdoor raakt de woningmarkt in onbalans.

Mede door deze problematiek heeft het centrum van Oostburg een negatieve ontwikkeling meegemaakt. Dit kwam de kwaliteit van de leefomgeving en de leefbaarheid van het dorp niet ten goede.

Warmere uitstraling

Gemeente Sluis ontwikkelde daarom het masterplan Aantrekkelijk Oostburg. De uitvoering van het plan diende te resulteren in een herkenbare identiteit, aangename woonomgeving, aantrekkelijk centrumgebied en een goede leefbaarheid. “Enerzijds willen we meer bezoekers naar het dorp trekken, maar we willen ook dat ondernemers weer meer gaan investeren”, vertelt projectleider Mark Verhoosel van de gemeente. Onderdeel van het plan was een grootscheepse herinrichting van de openbare ruimte. “De laatste herinrichting dateert uit begin jaren 90 en paste niet meer bij wat we voor ogen hadden. We zochten naar een warmere uitstraling in het dorp.”


De herinrichting richtte zich voornamelijk op de winkelstraten van Oostburg. “We hebben de verkeersroutes onder handen genomen en veelal gekozen voor shared space”, vertelt Verhoosel. “Verder hebben we het centrum toegankelijker gemaakt en meer groen toegepast.”

Evenementen

De weekmarkt heeft een centrale rol gekregen op de Markt en het naastgelegen Ledelplein. Beide pleinen zijn tijdens de herinrichting ook geschikt gemaakt voor het houden van festiviteiten en evenementen. Omdat PUTkast BV in een eerdere fase met succes de installaties op het Raadhuisplein had verzorgd is er in een vroegtijdig stadium samenwerking gezocht.


Dit heeft geleid tot de uitwerking en realisatie van een integrale obstakelvrije installatie waarbij een deel van de bestaande infrastructuur is hergebruikt. “Bij een openbare ruimte waar we beperkt straatmeubilair wilden plaatsen, vonden we bovengrondse elektra niet meer gepast. Daarom hebben we gekozen voor de ondergrondse kasten van PUTkast. Dat werkt naar tevredenheid, zeker als je de interne organisatie op orde hebt. Het vergt toch wat kennis bij de marktkooplieden, maar als dat eenmaal geregeld is, werkt het systeem heel goed.”


Dit artikel komt uit Straatbeeld 05/2018. Lees meer van Straatbeeld in onze bibliotheek.  

Deel dit artikel