Artikel

Koploper Zwolle maakt werk van toegankelijkheid

Toegankelijkheid is geen onderwerp waar veel mensen voor op de banken gaan staan. Maar het is wel belangrijk. In Zwolle wordt hard gewerkt aan het toegankelijk maken van de stad.

Zwolle is een van de 25 koplopergemeenten van de VNG als het gaat om toegankelijkheid en inclusiviteit. Onlangs rolde de Hanzestad een nieuw Plan van Aanpak uit, met daarin de prioriteiten voor de komende jaren. Stadsergonoom Marieke van Brussel is trekker van het plan en legt uit hoe ze haar collega’s en de stad op één lijn krijgt.

Speciale website

Zes jaar geleden stelde gemeente Zwolle een externe stadsergonoom aan die toegankelijkheid in Zwolle op de kaart moest zetten. “Na twee jaar werd besloten dat deze functie beter door iemand binnen de gemeente ingevuld kon worden, dat werd ik”, herinnert Marieke van Brussel zich. “Ik ben begonnen met het maken van een visie op toegankelijkheid in de openbare ruimte en heb die vervolgens vertaald naar richtlijnen. In eerste instantie wilden we een handboek maken, maar uiteindelijk hebben we een website ontwikkeld waar al deze richtlijnen verzameld staan en die voor iedereen beschikbaar is.”

Andere domeinen

2018 stond in het teken van de ontwikkeling van een Plan van Aanpak waarin de kaders, de prioritering en de aanpak van Toegankelijkheid voor de komende jaren staat beschreven. De grote lijnen uit het actieplan worden vervolgens jaarlijks vertaald in een actieplannen, waarin de concrete acties staat wat er per jaar wordt uitgevoerd. Hoewel Van Brussel veel liever echt aan de slag gaat met het toegankelijk maken van de stad, is het maken van die plannen echt nodig. “Toegankelijkheid gaat over volwaardig meedoen aan de maatschappij. Dit maakt het een groot en complexonderwerp, waar bij veel verschillende expertise voor nodig is. Ik focus me met name op het fysieke domein en zorg waar nodig voor de verbinding met andere domeinen. Ik probeer dan aan te haken bij dingen die al gebeuren. De Omgevings- en Mobiliteitsvisie zijn bijvoorbeeld mooie haakjes, maar ook ons project dat gaat over vitaal en waardig ouder worden raakt natuurlijk aan dit onderwerp. Dat maakt het makkelijker om bij collega’s van andere domeinen aan te sluiten.

Biind Brainz

Marieke van Brussel is een van de sprekers op Biind Brainz, een evenement van Acquire Publishing. Biind Brainz bestaat uit vijf dagdelen, die elk in het teken staan van een ander integraal thema. Op woensdag 6 februari gaat het over toegankelijkheid. Er zijn nog plekken beschikbaar, dus meld je nu aan!

 

Deel dit artikel