Artikel

Meer aandacht voor ons rioleringsstelsel

Netjes weggewerkt onder de grond lijkt het alsof onze rioleringsstelsels het eeuwige leven hebben. Maar schijn bedriegt.

Het materiaal veroudert - geen populaire, maar wel een grote boodschap. Willen we ook in de toekomst kunnen vertrouwen op een vlekkeloos werkend riool, dan is meer aandacht voor de verborgen buizen noodzakelijk. Daarom start Wavin de Spotlight-campagne.

Heeft de ‘grote boodschap’ uw aandacht getrokken? Dat is de bedoeling. De urgentie van het signaal
is hoog. Wavin zet de spotlight op rioleringsstelsels, omdat de toenemende urbanisatie en tegelijk een toenemende regenintensiteit pittige eisen stellen aan buizen die soms al meer dan 50 jaar in de grond liggen.

Niet gesplitst

Hoe sterk ook, betonnen buizen van die leeftijd hebben toch te lijden van de tand des tijds. Ze kunnen lekken of verzakken en zijn soms min of meer verstopt door wortelingroei. Bovendien zijn stelsels van deze leeftijd meestal niet gesplitst. Dat betekent dat vuilwater en regenwater door dezelfde buis worden afgevoerd. Vaak is ook de diameter van het stelsel berekend op bevolkingsaantallen en de bijbehorende afvalwaterproductie van de jaren tachtig.

Normale inspectie-interval

In de tussentijd is de bevolking toegenomen, zijn we meernaar de steden getrokken, spoelen we vochtige doekjesdoor het toilet en krijgen we steeds vaker te maken metwolkbreuken waarbij in een uur tot wel 80 millimeter waterkan vallen. Kunnen de buizen dat aan? Één ding is zeker,met de normale inspectie-interval en de gebruikelijke 50 tot100 kilometer riool die in een gemiddelde gemeente jaarlijkswordt vervangen, kunnen we overstromingen in de stedenniet voorkomen.

Toekomstbestendige riolering

Als expert op het gebied van rioleringsbuizen, putten enfittingen weet Wavinwat zich onder grond afspeelt. Metde Spotlight-campagne willen zij kennis delen metrioolmanagers bij gemeentes, ontwerpers, architecten eninstallatiebedrijven, zodat er samen gewerkt kan worden aan toekomstbestendige rioleringssystemen.

Licht uit, spot aan

Wavin zet de spotlight op de uitdagingen voor ons rioleringsstelsel.Willen we onze voeten ook in de toekomst droog houden, dan zullenrioolmanagers, architecten, installatiebedrijven en leveranciers in actiemoeten komen. Het begint met bewustwording en het delen van kennis.Doet u mee? Ga naar wavin.nl/spotlight! 


Dit artikel komt uit Straatbeeld 05/2018. Lees meer van Straatbeeld in onze bibliotheek. 

Deel dit artikel