Artikel

Parijs moet 'stad van een kwartier worden'

Mocht ze herkozen worden als burgemeester van Parijs, dan is Anne Hidalgo van plan om de Franse hoofdstad te veranderen in een stad waar je alle essentiële levensbehoeften kunt vinden binnen 15 minuten van huis. Maar wel te voet of met de fiets en niet met de auto. Groene ruimtes, moestuinen en speelplaatsen moeten de plaats innemen van parkeerplaatsen.

Plannen voor Ville Du Quart D'Heure, stad van een kwartier, werden op 21 januari onthuld tijdens Hidalgo's herverkiezingscampagne. De plannen, die Parijs moeten transformeren tot een mensvriendelijke stad, bouwen voort op de mobiliteitsveranderingen van Hidalgo tijdens haar huidige ambtstermijn. De ruimte voor de auto werd beperkt ten faveure van fietsers en voetgangers.

Ecologische transformatie

Hidalgo wil uitvoeren wat zij een ecologische transformatie van de stad noemt, met als doel de lucht van de stad te reinigen en het dagelijkse leven van Parijzenaren te verbeteren. Gebaseerd op de ideeën van Carlos Moreno, de smart city-professor van de Universiteit van Parijs 1 Pantheon-Sorbonne. Zijn idee is om belangrijke hoofdwegen in Parijs af te sluiten voor motorvoertuigen. Deze straten moeten veranderen in voetgangerspleinen of kinderstraten naast scholen. Groene ruimtes, moestuinen en speelplaatsen moeten de plaats innemen van parkeerplaatsen. Een deel van wat Hidalgo de nieuwe organisatie van straten noemt, zal permanent zijn. Andere elementen, zoals de kindvriendelijke schoolstraten, zouden alleen tijdens het begin en einde van de schooldag moeten gelden.

Paradigma

Het concept van Ville Du Quart D'Heure is gebaseerd op het idee van Moreno dat voorzieningen, banen en winkelen dicht bij huis aanwezig moeten zijn. In plaats van winkelcentra buiten de stad te bouwen, moeten inwoners essentiële levensbehoeften binnen korte wandel- of fietsafstanden hebben. Moreno merkt op: “Steden worden nog steeds aangedreven door het paradigma van het olietijdperk en de impact ervan op wegen en algemene stadsplanning. Het tijdperk van alom aanwezige auto's loopt ten einde.” Het echte kwaliteit van leven moet meer mogelijk gemaakt worden, zo vindt Moreno. Hij geeft toe dat de plannen ambitieus zijn en een radicale transformatie van de levensstijl vereisen. "Het behoud van onze kwaliteit van leven vereist dat we andere relaties opbouwen tussen deze twee essentiële componenten van het stadsleven: tijd en ruimte."

Hidalgo heeft enkele van Moreno's ideeën overgenomen als onderdeel van haar herverkiezingscampagne en wil graag worden gezien als de groenste burgemeester van de stad. Ze is sinds 2014 de eerste vrouwelijke burgemeester van de stad. De gemeenteraadsverkiezingen worden in maart gehouden.

Deel dit artikel