Artikel

Akoestiek in de buitenruimte: Hoe zit dat?

Muren hebben de eigenschap geluiden te reflecteren. Met als gevolg dat er een galm op straat kan zijn. De buitenakoestiek kan met een paar eenvoudige ingrepen verbeterd worden. Door groene muren bijvoorbeeld. Maar wat is nu eigenlijk geluidsoverlast en hoe ga je ermee om?

Groene muren

Een groene muur is niet alleen goed voor de akoestiek in de buitenruimte, het is ook nog eens handig tegen hittestress. Daarnaast vangt het fijnstof af en vergroot het de biodiversiteit. Vroeger was een groene muur niet meer dan een klimop tegen een woning, maar daar heb je tegenwoordig veel meer keus in. Voor het zogenaamde verticale groen kun je bijvoorbeeld mossen gebruiken of heel veel andere soorten groen. Er zijn veel kwantum gordijnstoffen die goed zijn voor de akoestiek, maar gordijnen zie je nu eenmaal niet zo snel in de buitenruimte hangen. Een goed alternatief daarvoor is dus groen aan de muur.

Wat is straatlawaai?

Straatlawaai is niet het geluid dat langslopende mensen produceren, het zijn vaak de normale geluide van de straat. De mate van het straatlawaai is afhankelijk van de omstandigheden. De overlast komt vaak van laagfrequentie bronnen. Het is bijvoorbeeld het geluid van zwaar vrachtverkeer, een vliegtuig of de stadsverwarming. Het zijn geluiden die ver dragen, maar ook moeilijker te isoleren zijn dan hoogfrequent geluiden. Gevelisolatie kan hierbij een oplossing zijn. Twijfel je aan de normen, laat dan eens een geluidsexpert het buitenlawaai opmeten. Deze weet precies wat wel en niet leefbaar is voor de omgeving.

Overlast of niet

Veroorzakers van geluidsoverlast zijn bijvoorbeeld industrie, buren en verkeer. Vooral in dichtbebouwd gebied kan dit een probleem zijn. Hoe de geluiden als overlast bestempeld worden, is niet uit te leggen. Wat voor de een aanvaardbaar is, is voor de ander wellicht reden tot stress. Het is daarom verstandig om elke klacht serieus te nemen. Ga vooral in gesprek, geluidshinder kan mensen tot wanhoop drijven, en dat moet je voorkomen.

Onder de straatstenen

In tuinen zien we het steeds vaker: geluiddemping onder de tegels. Isolatiemateriaal van tempex bijvoorbeeld. Geen probleem, mits de gebruikte materialen genoeg waterdoorlatend zijn, omdat een regenbuitje er doorheen moet kunnen. Wat je ook in plaats van bestrating kunt neerleggen is rubbergranulaat. Dit wordt vaak toegepast op plekken waar trilling de oorzaak van overlast is. In hoeverre de tuinoplossingen geschikt zijn voor de openbare ruimte, is nog maar de vraag. De toekomst zal het leren.

Deel dit artikel