Artikel

Enquêtes OVL-Monitor staan open voor overheden en marktpartijen

De OVL-monitor viert haar eerste lustrum. Voor de vijfde keer roepen we overheden en marktpartijen op om de enquête in te vullen. Het centrale onderwerp is openbare verlichting. Een breed scala aan thema’s komt aan bod.

De landelijke OVL-monitor is een bekend fenomeen. Zij dankt haar bestaan aan de bereidheid van de mensen in het werkveld om mee te doen. Dit werkt eenvoudig: ga naar de website van OVLNL en vul de enquête in. Hoe meer mensen de enquête invullen, hoe meer gegevens. Dat levert interessante informatie op. Voor overheden en marktpartijen.

Van visie tot techniek

Het werkveld openbare verlichting is boeiend en voortdurend in beweging. Diverse technische en maatschappelijke ontwikkelingen komen hier samen. De OVL-monitor volgt de belangrijkste trends en brengt deze in beeld.

De enquêtevragen gaan over verschillende aspecten. Techniek, beheer, aanbesteding, areaalgrootte en de organisatie van het werk. Maar ook thema’s met een sterke maatschappelijke component, zoals circulariteit, burgerparticipatie, lichthinder en klachten van burgers, passeren de revue.

Feiten en meningen

Er zijn ‘feitenvragen’, maar er wordt ook gevraagd naar uw mening. Wat vindt u van het aantal fte en het beschikbare budget? Hoe bevalt het netwerk dat u gebruikt? Wat zijn volgens u de belangrijkste belemmeringen voor innovatie? En wat vindt u van het kennisniveau van de installateurs? We zijn benieuwd naar uw inbreng!

Thema van dit jaar: beheer

Ook dit jaar interviewen we mensen uit het werkveld rond een specifiek onderwerp. Het thema van deze vijfde OVL-monitor is ‘Beheer’. Daarbij maken we een koppeling met beheersystemen, databeheer, datamanagement en andere ontwikkelingen die gaande zijn op dit gebied.

Spreekt dit onderwerp u aan en wilt u hierover vertellen? Meld u dan bij OVLNL, wellicht nodigen wij u uit voor een interview. Vooral reacties vanuit overheden zijn van harte welkom!

Toegankelijk en aantrekkelijk

Het eindrapport is kleurrijk en overzichtelijk. Infographics en grafieken met een korte toelichting voeren de boventoon. Het is een document waar je makkelijk doorheen bladert of scrolt. Voor iedereen gratis te downloaden op de website van OVLNL.

Doe mee!

Vanaf 1 mei 2020 staan de enquêtes open. Ook dit jaar is er 1 voor overheden en 1 voor marktpartijen. De links staan op de website van OVLNL: https://ovlnl.nl/ovlmonitorWilt u zich aanmelden voor een interview over het thema beheer? Of heeft u vragen over de OVL-monitor? Mail naar: info@ovlnl.nl.

Deel dit artikel