Artikel

Schoolplein anno 2018: een balans van groen, spelen en sporten

Amsterdam geeft subsidie voor het vergroenen van schoolpleinen. Dat werkt.

Bij het bezoeken van schoolpleinen valt pas op hoe vaak ze zijn vergrijst. “Sommige schoolpleinen zijn echt kaal,” zegt Edo Gabes van VrienDD. In onder meer Amsterdam wordt dit nu aangepakt. Daar geldt de ambitie om schoolpleinen te vergroenen. Een positieve ontwikkeling, die nog versneld wordt omdat scholen subsidie aan kunnen vragen. "Vergroening is een trend waar we dagelijks mee te maken hebben."

 

Naast het belang van het groen voor de kinderen, is een andere inrichting nodig vanwege het veranderende klimaat. Op de grijze pleinen is bij een fikse bui sprake van wateroverlast. Hoe de vergroening eruit ziet, is afhankelijk van de visie van de school. Gabes: "Sommige scholen willen moestuintjes of een buitenklas, zodat ze buiten les kunnen geven. Andere willen een bouwhoek op het plein om te kunnen knutselen. Weer andere willen vooral ruimte om te sporten en te spelen gecombineerd met groenvoorzieningen.”

 

“Wanneer we een ontwerp maken voor een schoolplein, proberen we de verschillende functies -  groen, spelen, sporten en leren - zoveel mogelijk terug te laten komen. Voordat we een plan maken, bezoeken we vrijwel altijd eerst de school. Daarna maken we een voorlopig ontwerp. In Amsterdam wordt het voorlopig ontwerp beoordeeld door een expert team van de gemeente, om te kijken of de school in aanmerking komt voor de subsidie. Vervolgens wordt een definitief ontwerp gemaakt.”

Niet per se ingrijpend

Gabes geeft een voorbeeld van een combinatie van groen en spelen. “Als we schommels plaatsen, schermen we deze vaak af met een haag er omheen. Op een schoolplein in Oudewater hebben we de bestaande betonnen zandbak een natuurlijker uiterlijk gegeven. Door houten paaltjes om de zandbak te plaatsen, krijg je een heel ander beeld. Niet alle veranderingen hoeven ingrijpend te zijn om een schoolplein een ander gezicht te geven.”

 

“We merken dat er meer wordt nagedacht over de inrichting van een schoolplein en dat het plein steeds vaker een buurtfunctie krijgt. Niet alleen bij scholen, maar ook bij kinderdagverblijven wordt de buitenruimte aangepakt, om te zorgen voor aangename verblijf- en speelplekken voor kinderen. Wij zorgen waar mogelijk voor een balans tussen groen, spelen en sporten.”

Deel dit artikel