Artikel

Aan de slag met de energietransitie

Op korte termijn de juiste duurzaamheidsmaatregelen nemen voor de lange termijn? Met behoud van cultuurhistorische waarden en aandacht voor biodiversiteit? En in overleg met overheden?

Tijdens de Dag van de Openbare Ruimte verzorgt landschapsarchitect Stephan Schorn een lezing over bovenstaande vragen. Hij laat zien welke kansen en mogelijkheden er zijn voor grondeigenaren om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld over zonneweides krijgt dit onderwerp vervolgens handen en voeten, zodat iedereen - van grondeigenaren tot overheden - met de energietransitie aan de slag kan.

 

Benieuwd naar uw kansen en mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan energietransities? Bezoek dan deze lezing tijdens de Dag van de Openbare Ruimte.

Deel dit artikel