Artikel

Onveilige situaties door bomen in verhardingen 

Iedereen zal het herkennen… straten waar boomwortels de verhardingen omhoog drukken. Iedereen heeft daar ook een mening over. De een klaagt over het ongemak, de ander accepteert het.

Met ongemak is meestal nog goed ‘te leven’, maar wanneer is het stadium van ongemak voorbij en spreek je ineens over onveilige situaties? En wat kun- of moet - je doen aan dergelijke situaties? Bomen roepen emotie op, het is en blijft altijd een erg lastige discussie. 


Zo ook in de gemeente Maastricht. In de hoofdstad van Limburg staan circa 2.200 bomen die onder andere door wortelopdruk verhardingenbeschadigen en zo onveilige situaties creëren. BTL Advies, vestiging Stein werd gevraagd om per boom concrete maatregelen te bepalen zodat de onveilige situatie kan worden opgeheven.Maar hoe pak je nu zoiets aan? En hoe maak je aantoonbaar wat je hebt gedaan om de juiste afweging te maken met betrekking tot onveilige situaties in relatie tot verhardingen en de vitaliteit van de bomen?

Constructieve samenwerking

Het onderscheidende van BTL is dat met de drie werkmaatschappijen (BTL Advies, BTL Bomendienst en BTL Realisatie) bijna elke vraag over groene buitenruimte beantwoord kan worden. Voor deze opgave hebben adviseurs van BTL Advies en BTL Bomendienst constructief met elkaar samengewerkt, zowel bij de voorbereiding als gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. 


Het beoordelen van bomen en de omliggende civiele situatie is en blijft mensenwerk. Het is van belang een team samen te stellen met deskundigen die hun sporen in het vakgebied hebben verdiend en die weten waar ze over praten. BTL heeft ervaren European Tree Workers en civieltechnici in dienst. BTL Advies heeft de beschikking over ervaren GIS-specialisten die ervoor zorgen dat de opname buiten digitaal, uniform en herleidbaar verloopt. Een uitermate geschikt team voor deze opdracht.

Online mutatiemodule 

In ArcGIS online heeft de GIS-specialist een online mutatiemodule gebouwd waarin alle gegevens tijdens inventarisatie direct verwerkt konden worden. Daarnaast is de klant een online omgeving aangeboden in de vorm van een dashboard. Hiermee konden zij real time onze vorderingen en bevindingen volgen (inclusief foto van de boomlocatie). Een grote meerwaarde voor zowel de klant als het projectteam. 


Het resultaat mag er zijn. Met één druk op de knop kunnen medewerkers van de gemeente Maastricht zien wat de conclusie per boom is van
de experts. Altijd de expert aan tafel, toekomstgerichte oplossingen en meerwaarde door groen zijn drie van de vijf BTL-garanties, diebijzonder goed tot hun recht zijn gekomen bij dit project.  Hans Deelen van BTL Advies vestiging Stein beantwoordt graag eventuele vragen. 


Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 02/2019. Lees meer van Straatbeeld in onze bibliotheek


Deel dit artikel