Herinrichten van naoorlogse wijken biedt grote circulaire impactkansen

dinsdag 16 mei 2023
Na de oorlog speelde de auto een voorname rol in het ontwerp van onze steden, daardoor bestaat het overgrote deel van de in die tijd aangelegde buurten uit verharding. Ontwerpbureau Posad Maxwan onderzocht met de gemeente Leiden, W/E Adviseurs, Superuse Studios en Other Spheres hoe circulariteit in die wijken centraal kan staan bij het ontwerp van de openbare ruimte en welke kansen dat biedt. Stedenbouwkundige Gintare Norkunaite vertelt erover.

Tekst: Mark Bos 

Betontegels en asfalt. Het zijn twee materiaalsoorten die je veel tegenkomt in de verharding van de openbare ruimte, de ruimte waarin gemeenten met ontwerp en aanleg een groot deel van hun ecologische voetafdruk veroorzaken. Zeker in naoorlogse wijken, die gebouwd zijn met een praktische toepassing als uitgangspunt. “Die impactvolle materialen kom je ook veel tegen in de handboeken van de gemeenten. Het is niet gemakkelijk om andere materialen te kiezen als het budget leidend is en er niet vooraf een circulaire ambitie is geformuleerd”, zegt Norkunaite. 

Koppelen maatschappelijke opgaven 

Posad Maxwan onderzocht hoe de stappen van een circulair proces kunnen bijdragen aan andere transities in de openbare ruimte, zoals CO2-verlaging, klimaatadaptie, wateroverlast en hittestress. De naoorlogse wijken kwamen daarbij om meerdere redenen in beeld. Ze somt er drie op: “In die wijken staat de komende jaren een rioolvervanging gepland”, legt Norkunaite uit. “Dan gaat de straat open en dat biedt kansen voor herinrichting. Bovendien zijn de bewoners en de gemeente niet meer tevreden over de huidige inrichting, ze willen een aantrekkelijkere leefomgeving. En verder is er in die buurten, meer dan in de binnenstad, de vrijheid om iets nieuws voor te stellen.” 

Leiden, dat al jaren bezig is om circulariteit in het beleid te verankeren, was nieuwsgierig naar het onderzoek en stelde zich beschikbaar voor een casestudy. Norkunaite: “Vanaf het begin zeiden we, oké, we gaan integraal inrichten, dus kijken we naar andere transities, zoals mobiliteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit, maar ook naar sociale cohesie. Circulariteit is daarbij het vertrekpunt, met reduce en re-use als basisprincipes. Dus dan pakken we bijvoorbeeld mobiliteit en kijken we hoe materialen in de mobiliteitsinfrastructuur worden gebruikt: wat is niet langer nodig, kan het efficiënter? Dan berekenen we de vrijkomende materialen en bedenken hoe ze kunnen worden hergebruikt om de klimaatadaptatie en de biodiversiteit te faciliteren. Zo nemen we eigenlijk circulariteitsprincipes als de basis en integreren ze in andere transities.” 

Posad Maxwan Circulaire kansen naoorlogse wijken

De wijk als materiaalbron 

De onderzoekers delen de wijk op in vijf profielen: de ontsluitingsweg, de brede en de smalle woonstraat, het schoolplein en de groenzones tussen de bebouwing. Van ieder profiel wordt een nieuw ontwerp gemaakt en de MKI van de bestaande en de nieuwe situatie uitgerekend. Het levert allerlei inzichten op. Door meer klimaatadaptief in te richten en meer biodiversiteit toe te voegen, kan de verharding binnen de wijk in het meest extreme scenario met vijftig procent worden teruggedrongen. De wijk wordt een materiaalbron.  

“Bakstenen hebben een levensduur van 100 tot 125 jaar, betontegels 40 tot 55 jaar. Er komen dus materialen vrij die nog decennia meekunnen.” Om daar optimaal gebruik van te kunnen maken, moet een gemeente zorgen voor een opslagplek. “En dat moet goed gedocumenteerd worden, alsof het om een nieuw product gaat: welke kleur, welke soort, welke kwaliteit, welke levensduur. Zo’n paspoort moet het materiaal hebben voordat het de opslag in gaat.” 

Anders denken 

Gintare Norkunaite
Gintare Norkunaite (foto Willem de Kam)

Dat vereist een andere manier van denken. Nieuw materiaal is aantrekkelijker, ook financieel. “Vaak laat de gemeente bij de herinrichting van de openbare ruimte aannemers de bestrating meenemen. Het wordt dan gerefurbished en weer verkocht. Voor circulaire materialen betaalt de gemeente dan twee keer. Die business case moet worden aangepast.” Daarnaast moet er ruimte komen voor de opslag, ruimte die schaars is in de stad. 

Ontwerpen vanuit de bodem 

Een meer groene en diverse openbare ruimte vraagt om anders te ontwerpen, vanuit de ondergrond, stelt Norkunaite nog een bevinding aan de orde. “Als je een straat met grote bomen wilt, moet je ruimte maken en kabels verplaatsen. En andere grond gebruiken om de bomen te kunnen laten groeien.” 

Als take-aways van de bevindingen noemen de onderzoekers dat de reuse- en reduceprincipes kunnen bijdragen aan minder materiaalgebruik en een groenere openbare ruimte. En door te werken met andere bestratingspatronen, met ruimte voor groen, kan de materiaalvraag verminderd worden. Daarbij moet de functionaliteit en veiligheid leidend blijven. Tot slot staat circulariteit niet op zichzelf, maar hangt het samen met andere transities. 

“Dit ontwerpend onderzoek geeft Leiden en andere gemeenten inzicht in waar de mogelijkheden liggen. En wat er de komende jaren moet gebeuren en wat dat betekent voor de materiaalstromen. Ze kunnen hun beleid erop aanpassen. Dat is enorm grote opgave met die naoorlogse wijken, in alle steden van Nederland. Als je dat goed aanpakt, is de impact enorm”, stelt Norkunaite vast. 

-> Het rapport is hier te downloaden


Circulaire Openbare Ruimte Congres

Gintare Norkunaite geeft tijdens het Circulaire Openbare Ruimte Congres een workshop over hoe je een circulaire impuls kan geven aan de openbare ruimte in naoorlogse wijken. Daarnaast geeft ze met haar collega Michelle de Roo een inspiratiesessie over ontwerpen vanuit de bodem voor een openbare ruimte als circulair en zelf herstellend ecosysteem. Erbij zijn? Meld je aan voor het congres via circulaireopenbareruimte.nl 

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Hoe krijg je een bedrijvenpark honderd procent circulair?

31 mei om 13:37 uur
Hoewel bedrijventerreinen vaak aan de rand van de stad liggen, zijn het plekken waar inwoners veel tijd…
Lees verder »
Metten Stein + Design
descriptionArtikel

Duurzaamheid aanjagen door het als economische waarde te zien

25 mei om 16:09 uur
Om de duurzaamheidstransitie te laten slagen, is het van belang om duurzaamheid ook als economische waarde te…
Lees verder »
descriptionArtikel

‘Het meetbaar maken van circulariteit staat nog in de kinderschoenen’

10 mei om 13:11 uur
Furns Straatmeubilair is, als relatief jong bedrijf, sinds de oprichting in 2009 bezig om duurzaam en circulair te…
Lees verder »
descriptionArtikel

Smart City: ‘de trein is nog niet in volle gang’ 

4 mei om 14:07 uur
Wanneer is een stad slim? Hebben we de voordelen die een slimme openbare ruimte ons kan bieden goed in beeld of…
Lees verder »

ACO geeft afwateringsystemen een eigen gezicht

3 mei om 11:42 uur
Lijnafwatering is dé corebusiness van ACO wereldwijd. Meer dan een halve eeuw zijn wij koploper op dit specifieke…
Lees verder »
descriptionArtikel

Hoe Dongen een circulaire brug kreeg 

2 mei om 14:52 uur
Eind januari 2023 konden de eerste fietsers en voetgangers aan de Sportlaan in Dongen gebruik maken van de nieuwe…
Lees verder »
descriptionArtikel

Uitgebreide co-creatie levert Hengelo een ‘groen doe-marktplein’ op

17 apr om 13:46 uur
"Op het marktplein kwam alles samen wat de Hengeloër niet goed vond aan de binnenstad", zegt programmamanager…
Lees verder »
descriptionArtikel

Enschede voert proef uit met fietsvlonder

15 apr om 17:00 uur

Enschede is half april een proef gestart met een fietsvlonder. Op deze manier test de gemeente of er behoefte…

Lees verder »