Innovaties voor duurzaam water- en terreinbeheer

woensdag 16 januari 2019
timer 2 min
Vooral in de stedelijke omgeving, en steeds meer ook in buitengebieden, wordt gezocht naar oplossingen in watermanagement en terreinbeheer die helpen de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. GKB ontwikkelde daarvoor onder andere het WABER-systeem en het E-Grass-systeem.

Het WABER-systeem is een waterbergend systeem dat kan worden toegepast onder gebruiksoppervlakten zoals kunstgras en parkeerplaatsen.Schoonwaterriolen uit de omgeving kunnen worden afgekoppeld en worden opgevangen in de WABER-constructie. Het systeem kan het regenwater vertraagd afvoeren of het water kan worden hergebruikt als water voor beregening van kunstgras sportvelden en natuurgrasvelden. 
In de oppervlakte van een volledig voetbalveld kan circa 1600m3 water worden gebufferd. 
 

Andere
voordelen aan dit systeem zijn de grote bespelingsintensiteit (door snellere afvoer) en goede stabiliteit. In de gemeente Meierijstad is het WABER-systeem op Sportpark De Neul zelfs gebruikt in een overloopgebied van De Dommel. Waterschap De Dommel heeft naar aanleiding van deze innovatie het WABER-systeem genomineerd voor de Water Innovatieprijs van 2018 van de Unie van Waterschappen.

Het E-Grass evenemententerrein

Veel gemeenten hebben behoefte aan evenementen- of festivallocaties. Zulke locaties hebben het tijdens de opbouw, het gebruik en het afbreken zwaar te verduren.Zeker als extreme weersomstandigheden een steeds grotere rol gaan spelen op de kwaliteit van het terrein, is het toegankelijk houden van het terrein een belangrijk aandachtspunt.  

 
Het E-Grass-systeem is een product waarmee de eigenschappen van grasvelden en gazons in stand blijven na zware en intensive betreding. Spoorvorming en structuurbederf worden voorkomen door de E-Grass-stabilisatielaag. Door het toepassen van deze voedingsrijke stabilisatielaag onder de toplaag van het grasveld is dit zelfs berijdbaar door vrachtauto’s.  
 

Intensief gebruik, het opbouwen en afbreken van een evenement veroorzaken op E-Grass
alleen lichte schade, die tijdens de onderhoudsronde goed te herstellen is.  
NL.Greenlabel heeft het E-Grass-systeem een Duurzaamheidspaspoort A toegekend. 
Het E-Grass-systeem is al in verschillende gemeenten toegepast, zoals Rotterdam (“Het Park” nabij de Euromast en de logistieke route voor het stallenterrein tijdens CHIO door het Kralingsebos), Amsterdam (Nelson Mandelapark) en Den Haag (Malieveld).


Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 06/2018. Lees meer van Straatbeeld in onze bibliotheek

Innovaties voor duurzaam water- en terreinbeheer

Meer artikelen met dit thema

Webinar slimme openbare verlichting op 20 mei

28 apr om 08:00 uurtimer1 min
Wil je weten hoe slimme openbare verlichting bijdraagt aan het sneller behalen van verschillende beleidsdoelen in…
Lees verder »

Denemarken maakt werk van groene norm

19 apr om 08:00 uurtimer2 min
De Groene Norm is een initiatief van Green Cities Europe. De norm is met name gericht op politici, ambtenaren,…
Lees verder »

Amsterdamse Hemelwaterverordening moet zorgen voor droge voeten

9 apr om 08:00 uurtimer2 min
Als het aan de gemeente Amsterdam ligt wordt voor nieuwbouw en panden die een ingrijpende verbouwing ondergaan,…
Lees verder »

Miljoeneninvestering voor klimaatadaptatie in Overijssel

1 apr om 08:00 uurtimer2 min
De provincie Overijssel gaat extra investeren in projecten om hitte, droogte en wateroverlast in de provincie…
Lees verder »

'Wees niet bang om fouten te maken, fouten zijn een zegen'

31 mrt om 00:00 uurtimer4 min
Straatbeeld organiseerde in samenwerking met het platform BuitenSpelen en BouwCirculair op 30 maart de…
Lees verder »

Keynote Peter van Assche; 'design, invent, build'

26 mrt om 00:00 uurtimer2 min
De afsluitende keynote van de Verbindingsdag Circulaire Openbare Ruimte wordt verzorgd door Peter van Assche,…
Lees verder »

'Louise Vet minister van openbare ruimte'

25 mrt om 00:00 uurtimer2 min
Louise Vet wordt de nieuwe minister van Openbare Ruimte. Althans als het ligt aan de deelnemers aan een webinar…
Lees verder »

‘Speelbranche moet gezamenlijk streven naar circulaire speelplekken’

25 mrt om 00:00 uurtimer3 min
Elise Weegels (Speelplan) en Vincent Verbeek (Gemeente Alphen aan den Rijn) komen tijdens de Verbindingsdag…
Lees verder »