Is de afvalscheiding in uw gemeente voor iedereen toegankelijk?

woensdag 11 maart 2020
timer 3 min
We zijn ons steeds meer bewust van het belang van afval scheiden. Ook de mindervaliden willen daaraan graag hun steentje bijdragen. Dan rijst meteen de vraag: ‘Kunnen zij in uw gemeente het afval zelfstandig zonder beperkingen of obstakels aanleveren?’ zoals het VN-verdrag vereist.

Door: Denise Janmaat, Directeur Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid

Een inventarisatie leverde wisselende informatie op. Zelfs binnen een gemeente kwamen we toegankelijke en onbereikbare afvalcontainers tegen. Een paar voorbeelden maken het inzichtelijk. 


Geen oprit in het trottoir en inwerpopening plastic containers te hoog, onbereikbaar door smal trottoir zonder oprit en door omhoogdraaiende klep te zwaar om te bedienen door rollator- en rolstoelgebruiker en menige oudere of mensen met fysieke beperkingen. 


Wel met oprit maar inwerpopening plastic container te hoog, onbereikbaar en door omhoogdraaiende klep te zwaar. 


Dat deze afvalcontainer volledig ontoegankelijk is, behoeft hopelijk niet toegelicht te worden. Is ook niet bereikbaar voor mensen die klein zijn. 


Hier is een goede poging gedaan: oprit gemaakt, lage inworpopening, alleen is de bediening bovenop de container niet voor elke rolstoeler makkelijk te bereiken door de beperkte (draai)ruimte bovenaan het hellend vlak 


Goed voorbeeld hoe het goed toegankelijk kan: geen drempel, lage inworp, voldoende bewegingsruimte, goed contrast voor slechtzienden. 

Wat maakt dat het niet altijd goed gaat?

Er zijn leveranciers die heel graag toegankelijke afvalcontainers ontwikkelen. We worden regelmatig gevraagd mee te denken of een ontwerp in de ontwikkelfase te beoordelen. In een vrij ontwerp is er dan veel mogelijk om wel een toegankelijke afvalcontainer te maken, doch meestal zit de beperking in de uiteindelijke levering in het Programma Van Eisen dat een gemeente neerlegt bij de aanbesteding. Die eisen zijn veelal zodanig geformuleerd dat het onmogelijk is om de containers ook nog toegankelijk te laten zijn; dat is meestal het grootste struikelblok.

In het ontwerp zijn er natuurlijk allerlei uitdagingen te overwinnen. Als het geen ondergrondse containers worden, wordt de grootte van de afvalbak –en dus de hoeveelheid afval die aangeboden kan worden- beperkt door de hoogte van de inwerp-opening. Dat vormt nu nog een flink obstakel.

Zodra voor ondergrondse containers is gekozen, is de plek van de bedieningstag bepalend en de locatie en de inrichting van de plek in de openbare ruimte. Het is natuurlijk een open deur om aan te geven dat de container zonder drempel of verhoging bereikbaar dient te zijn. De maximaal 2 centimeter is echt van belang. Die wordt nu vaak niet gehaald door de keuze van de uitvoering van de grondplaat.


Praktisch vlak en makkelijk op te rollen. 

U begrijpt vast dat er nog veel meer aspecten een rol spelen in het toegankelijk maken van de afvalcontainers voor mensen met een beperking. Hopelijk heeft dit artikel u duidelijk gemaakt welke kansen u heeft bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk, herinrichting van een bestaande en bij het opstellen van een Programma Van Eisen voor leveranciers om de toegankelijkheid van de afvalscheiding te optimaliseren. 

Dit artikel verscheen in Straatbeeld 1 / 2020. Download hier het magazine!

Meer artikelen met dit thema

Een slimme stad, hoe doe je dat?

11 mei om 16:04 uurtimer2 min
Yvonne Kemmerling is voorzitter van de Future City Foundation, een organisatie die zich bezighoudt met…
Lees verder »

Ruinen zet met kwaliteitsimpuls centrum weer op de kaart

10 mei om 13:13 uur
Ruinen weer op de kaart met een bruisend en vitaal centrum. Met deze doelstelling is gemeente De Wolden, waar…
Lees verder »

Interactieve fontein in Leuven zorgt voor spectaculaire watershow

10 mei om 09:47 uurtimer2 min
Rots Maatwerk heeft in opdracht van de Belgische stad Leuven een interactieve fontein aangelegd op het H.…
Lees verder »

Wormer heeft speellocatie met recyclebare onderplaten

4 mei om 15:48 uurtimer2 min
NOVUM Nederland is totaalleverancier van speel- en sporttoestellen. Samen met het zusterbedrijf Prokuru heeft het…
Lees verder »

Apeldoornse klimaatstraat is gereed

23 apr om 08:00 uurtimer2 min
De klimaatstraat in Apeldoorn is gereed. Zo is er een Marktstroom door het centrum, een wadi en meer groen in het…
Lees verder »

Stappenplan klimaatadaptie en energietransitie

22 apr om 08:00 uurtimer4 min
In 4 stappen een uitvoeringsplan voor klimaatadaptatie en energietransitie. Tijdens het opstellen van een…
Lees verder »

Omgevingsvisie gemeente Assen; groen, toegankelijk, ontspannen en veilig

14 apr om 08:00 uurtimer2 min
Het college van B&W van de gemeente Assen heeft de Omgevingsvisie 2040 gepresenteerd. Het doel is om wat Assen…
Lees verder »

Park Vijfsluizen in Vlaardingen showcase van een klimaatadaptieve woonwijk

12 apr om 08:00 uurtimer3 min
In het oosten van Vlaardingen werkt projectontwikkelaar Heijmans aan Park Vijfsluizen. In deze woonwijk staan de…
Lees verder »