Monitor biedt boeiende inkijk in de wereld van openbare verlichting

woensdag 26 februari 2020
timer 4 min
Voor het vierde jaar op een is de OVL-monitor gepresenteerd. Ook dit jaar bevat deze een schat aan informatie en geeft inzicht in de actuele ontwikkelingen in de wereld van de openbare verlichting. In dit artikel noemen we enkele opvallende resultaten. Het volledige rapport kunt u gratis downloaden via de website van OVLNL.

Auteur: Beatrijs Oerlemans

Zoals elk jaar is aan de OVL’ers bij de overheden gevraagd wat zij vinden van het aantal fte’s. Het gaat daarbij om de uren die beschikbaar zijn voor het totaal: visie, beleid, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Dit keer geeft maar liefst 50 procent van de respondenten aan dat zij het aantal fte onvoldoende vinden. Niet eerder in de korte geschiedenis van de OVL-monitor was dit getal zo hoog.

Slechts bij 19 procent geen achterstalligheid

En dan de vraag of er sprake is van achterstalligheid wat betreft het vervangen van OVL-objecten. Hierop antwoordt 80 procent bevestigend. Bij 33 procent is dit minimaal, bij de overige 47 procent is het antwoord voluit ‘Ja, er is achterstalligheid’. Slechts 19 procent geeft aan dat er geen achterstalligheid is.

Klachten van burgers

Nieuw in de monitor is de vraag waarover de overheden de meeste klachten krijgen van burgers. Men kon drie antwoorden aanvinken. Dit levert een top drie op met een gedeelde eerste plaats:

  • Hinder door licht, bijvoorbeeld licht dat woning in schijnt (56 procent)
  • Tijd die het kost voor een storing is opgelost (56 procent)
  • Te weinig verlichting (33 procent)

Energiebesparing en lichtvervuiling

Het thema lichthinder komt ook terug in een andere vraag aan de overheden. Namelijk: wat zijn binnen uw organisatie de belangrijkste maatschappelijke en bestuurlijke thema’s als het gaat om openbare verlichting? Dit levert de volgende top drie op:

1. Energiebesparing en reductie CO2 -emissies
2. Lichthinder en lichtvervuiling
3. Circulariteit

Ook aan de marktpartijen is gevraagd wat volgens hen de belangrijkste maatschappelijke thema’s zijn. En ook bij hen staat energiebesparing en reductie CO2 -emissies op de eerste plaats. Op de tweede plaats staat bij de marktpartijen circulariteit en op de derde plaats de beleving van licht.

Led, telemanagement of smart city?

En dan de belangrijkste technische ontwikkelingen. Voor de overheden is dit voor de vierde keer op een rij led. De score is iets teruggelopen (95 procent in 2016, 83 procent in 2019), maar is nog altijd ongekend hoog. Op de tweede plaats staat dimmen (55 procent) en op de derde plaats elektrische veiligheid (37 procent). Bij de marktpartijen is led ondertussen teruggezakt naar een derde plaats. Hier scoort telemanagement/slim verlichten het hoogst als belangrijke technische ontwikkeling, gevolgd door circulariteit.


Wat is over twee tot vijf jaar de belangrijkste technische ontwikkeling? De marktpartijen denken dat dan smart city het hoogst zal scoren. Voorgaande jaren zetten zij hun stem ook in op deze ontwikkeling. De grote vraag is of zij gelijk krijgen. Veel OVL’ers lijken namelijk nog niet erg warm te lopen voor smart city. Dit jaar staat het bij hen op de zevende plaats als belangrijke technische ontwikkeling.

Belemmeringen voor innovatie

En dan de vraag over belemmeringen bij innovatie, waarbij men maximaal twee antwoorden kon aanvinken. Hierbij is er niet alleen een groot verschil tussen overheden en marktpartijen, maar ook tussen grote en kleine overheidsorganisaties.

De marktpartijen zien als belangrijkste belemmeringen: gebrek aan ambitie bij de overheden (56 procent) en gebrek aan kennis bij de overheden (41 procent). De overheden denken hier heel anders over. Volgens hen zijn de belangrijkste belemmeringen gebrek aan tijd (42 procent) en gebrek aan geld (41 procent).Als we dit verder analyseren, dan blijkt er een groot verschil te zijn tussen de diverse overheden. Bij gemeenten met minder dan 25.000 inwoners noemt men als belangrijkste belemmeringen gebrek aan kennis (53%) en gebrek aan geld (40%). Bij organisaties met meer dan 200.000 inwoners noemt men de regels voor inkoop en aanbesteding (41%) en gebrek aan tijd (35%).

Op naar de monitor van 2020!

De monitor van 2019 en van voorgaande jaren kunt u hier gratis downloaden. Het eindrapport bevat naast een analyse heldere grafieken met een korte toelichting en een vergelijking met voorgaande jaren. Ook in 2020 komt er een OVL-monitor. In het voorjaar worden de enquêtes weer opengesteld. Wij nodigen u van harte uit om mee te doen en de vragenlijst in te vullen!

Dit artikel verschijnt in Straatbeeld 1 / 2020. U kunt het magazine vanaf 28 februari hier downloaden.

Meer artikelen met dit thema

Webinar slimme openbare verlichting

10 mei om 11:03 uurtimer2 min
Ontdek hoe verschillende beleidsdoelen sneller worden behaald met slimme openbare verlichting.
Lees verder »

Noord-Holland vervangt alle openbare verlichting door ledverlichting

19 apr om 08:00 uurtimer2 min
De provincie Noord-Holland vervangt de komende jaren al haar openbare verlichting door ledverlichting. "Om de CO2-…
Lees verder »

Themabijeenkomst Omgevingsgericht Lichtontwerp

19 apr om 08:00 uurtimer3 min
Bij het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte wordt openbare verlichting lang niet altijd vanaf het…
Lees verder »

Publicatie brengt lichtambities voor stations in kaart

6 apr om 08:00 uurtimer2 min
In de publicatie Nieuw Licht op Stations omschrijven NS Stations, ProRail en Bureau Spoor­bouwmeester hun ambities…
Lees verder »

Omgevingsgericht Lichtontwerpen; leren van andere vakgebieden

26 mrt om 00:00 uurtimer8 min
Om de principes van Omgevingsgericht Lichtontwerpen succesvol te implementeren in visie, ontwerp, realisatie en…
Lees verder »

Familiebedrijf maakt werk van duurzame en circulaire openbare verlichting

11 mrt om 00:00 uurtimer4 min
Light International is een producent van hoogwaardige armaturen en ledverlichting. Iedere component van de…
Lees verder »

Openbare verlichting en duurzaamheid

9 mrt om 00:00 uurtimer2 min
Het klimaatakkoord is een onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid. Het belangrijkste doel van het…
Lees verder »

Unicum in Amsterdam; lichtarmaturen gegund op basis van laagste MKI-waarde

3 mrt om 00:00 uurtimer7 min
In de betonwereld is aanbesteden op basis van de laagste Milieukostenindicator (MKI) gemeengoed. Als het aan de…
Lees verder »