Bedrijfsnieuws

VLUGP geeft vorm aan openbare ruimte

VLUGP maakt plannen op alle schaalniveaus: van grootschalige landschaps- en stedebouwkundigeplannen tot aan concrete inrichtingsplannen voor openbare en private ruimten. Uw Woonomgeving door alle lagen heen worden door VLUGP met zorg vormgegeven.

Uw Woonomgeving

Het gaat om de gebruiker van de woonomgeving, de openbare ruimte. De basis voor het ontwerp is hoe deze zich door de openbare ruimte beweegt, hoe deze er verblijft en welke sfeer, gebruik of programma de voorkeur heeft.

Door alle lagen heen

VLUGP denkt multidisciplinair, zorgt ervoor dat alle aspecten van de openbare ruimte samenkomen in een goed werkende, bruikbare aantrekkelijke buitenruimte. Alle lagen van de openbare ruimte, ondergronds en bovengronds krijgt de aandacht.

Met zorg vormgegeven

Ruimtelijk gevoel, creativiteit, materiaal- en plantenkennis is de basis voor het vak. VLUGP ontwerpt door alle schaalniveaus heen, van stedebouwkundige verkaveling tot een bestratingsdetail of een beplantingsplan.

 
VLUGP is een buro voor Landschapsarchitectuur & Stedebouw

 

 

Deel dit artikel