Blog

Levende steden van de toekomst

Steden gaan heel anders worden. Je zult zien dat groen leidend wordt in ontwerp en beheer. Wonen en werken in een veilige en gezonde groene leefomgeving vinden mensen belangrijk. In dit online blog vertelt Kim van der Leest hier meer over.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds meer dat wat we gevoelsmatig allang weten: groen is goed voor ons. Mensen voelen zich gelukkiger en gezonder met groen om zich heen. Als je echter kijkt naar de huidige bebouwde omgeving leven we grotendeels in het stenen tijdperk. Hier zijn we qua functioneren helemaal niet op ingesteld. Als je de bestaansgeschiedenis van de mens op 1 uur stelt, hebben wij  maar liefst 59 minuten en 43 seconden doorgebracht in een groene omgeving!


De meeste mensen wonen nu in steden en dat worden er alleen maar meer. Het regent harder en vaker. Afgewisseld met langere perioden van droogte. In de stenige stad leidt dit tot wateroverlast en extreme hitte. We zijn daarom druk bezig met het maken van klimaatbestendige steden. Het is goed om daarbij niet alleen te kijken naar technische oplossingen maar tevens juist groen op de juiste plek te gebruiken. Groen biedt integrale oplossingen. Niet alleen voor een beter klimaat maar tegelijk voor een prettige en veilige omgeving, meer sociale samenhang en meer biodiversiteit. Groen is hierbij de verbindende factor!


VHG heeft daarom  het handboek De Levende Tuin ontwikkeld. Wetenschappelijke informatie over al die groene meerwaarden met inspirerende praktijkvoorbeelden zijn handig geordend. Met groene integrale oplossingen voor bij particulieren, woningbouw, bedrijven, zorg, onderwijs en in de openbare ruimte.


Goed onderhoud en beheer worden steeds belangrijker. Hoe ouder groen is, hoe beter het immers zijn functies vervult en dus meer waard is. Groen wordt niet langer gezien als een kostenpost maar een investering. Beplanting wordt leidend in ontwerp, iets wat nu al te zien is in het toegenomen respect voor het bestaande landschap.


We bouwen steeds meer om de natuur heen. Gebouw en groen gaan samen functioneren als een levend organisme dat lucht en water zuivert, energie opwekt  en misschien wel aangename natuurgeluiden produceert.


Hoe doe je dat beheer op grote hoogte met beplanting onder deze bijzondere omstandigheden?

De hovenier is geen schoffelaar maar een groenprofessional. Hij is bijvoorbeeld dakbegroener, dronemaaier of deskundig botanisch alpinist. Waarbij de laatste niet van een berg maar een groen gebouw abseilt.


In onderstaand filmpje vertelt Kim van der Leest over De Levende Tuin toegepast in de zakelijke markt aan de hand van PARK20|20. Onderhoud en beheer gebeurt door gezamenlijk parkmanagement. Door het delen van kennis en ervaringen kunnen kosten worden bespaard. Zij is op dit moment bezig met een vervolg handboek Het Levende Gebouw.

 

 

Dit was een blog in het kader van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte (NCBOR) dat plaatsvindt op donderdag 22 november. Gaststad is dit jaar Almere. 

 


Deel dit artikel