Een slimme stad, hoe doe je dat?

dinsdag 11 mei 2021
timer 2 min
Yvonne Kemmerling is voorzitter van de Future City Foundation, een organisatie die zich bezighoudt met digitalisering van regio’s, steden en dorpen. Ze roept in haar expertcolumn op om optimaal gebruik te maken van de kansen die digitalisering biedt.

Net als de stedelingen in de 18e eeuw voor wie auto’s en straatverlichting futuristische beelden waren, is het ook voor ons moeilijk voorstelbaar hoe onze steden van de toekomst eruit gaan zien. De komst van digitalisering is een ontwikkeling die vergelijkbaar is met de industriële revolutie van destijds.  
 
Binnen gemeentes is digitalisering vaak nog geen onderdeel van de regelgeving en wordt het eerder gezien als handige tool. Maar digitalisering is meer dan het handige gebruik van technologie, het verandert onze manier van leven én van denken fundamenteel. Maar hoe moeten we met die veranderingen en ontwikkelingen omgaan? Als we willen dat in de toekomst onze steden leefbaar blijven, moeten we gebruik maken van de nieuwste technieken. We moeten het zo organiseren dat we gebruik maken van de kansen die nieuwe technologie biedt, maar er geen last van krijgen. 

Het verzamelen van data van burgers en de inzet van sensoren vraagt om een meer wettelijke aanpak om de privacy van burgers te beschermen. Slimme verkeerslichten die anticiperen op ambulances, 5G, vuilnisbakken die aangeven wanneer ze vol zitten, het is inmiddels praktijk geworden, maar tot nu toe wachten veel gemeenten af waar bedrijven en de industrie mee komen en anticiperen ze hier nauwelijks op. Digitalisering in de openbare ruimte blijft veelal steken bij proefballonnetjes en pilots. 

Met de City deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ wordt hieraan voorbijgegaan. De deelnemende partijen aan de City deal (dat zijn er meer dan vijftig) stellen zich tot doel om processen te veranderen waarmee regio’s, steden en dorpen worden ontworpen, ingericht, beheerd en bestuurd, op zodanige wijze dat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kansen die digitalisering biedt. De tools die worden ontwikkeld moeten de stad democratischer en duurzamer maken en haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. Dit gebeurt vanuit de bestaande praktijk, waardoor oplossingen vraaggestuurd en niet aanbodgestuurd zijn. En processen geborgd kunnen worden. 

In een werkgroep wordt bijvoorbeeld een modelverordening die gemeentes handvatten biedt bij wat ze moeten regelen bij het gebruik van sensoren, data en camera’s, getoetst. Een ander voorbeeld is ‘Meet je stad’, waarbij burgers in Amersfoort zijn betrokken bij het ophangen van sensoren en zo ook monitoren hoe de openbare ruimte verandert. Door deze aanpak stelt digitalisering ons heel effectief in staat de keuzes voor de toekomst van de stad samen te bepalen. 

Deze expertcolumn is verschenen in Straatbeeld 2, thema slimme openbare ruimte. Download hier gratis het magazine!

Meer artikelen met dit thema

Vernieuwd stationsgebied visitekaartje voor stad Zwolle

11 okt om 15:50 uurtimer3 min
De herinrichting van het stationsplein in Zwolle is gereed. De ronkende bussen en het vele verkeer rondom het…
Lees verder »

Column Chantal Verspaille: Onverhard

4 okt om 10:09 uurtimer2 min
Chantal Verspaille is schepen in een Vlaamse stad. Ze vertelt in ieder magazine over haar belevenissen.
Lees verder »

Duurzame verhardingen met cementloze bindmiddelen

4 okt om 09:33 uurtimer3 min
We leven in een tijd waarin steeds hogere eisen aan milieu en duurzaamheid worden gesteld, waardoor je als…
Lees verder »

Zwolle krijgt groene passerelle over het spoor

30 sep om 11:24 uurtimer3 min
De gemeente Zwolle heeft het ontwerp gepresenteerd van de groene passerelle over het spoor. De nieuwe brug biedt…
Lees verder »

Verouderd winkelcentrum in Dommelen ondergaat ware metamorfose

29 sep om 13:05 uurtimer4 min
Winkelcentrum De Belleman in Dommelen, gemeente Valkenswaard, heeft op initiatief van de winkeliers een ware…
Lees verder »

Inrichting openbare ruimte thema tijdens Nationaal Voetgangerscongres

24 sep om 15:32 uurtimer3 min
Op 7 oktober organiseert uitgeverij Acquire het Nationaal Voetgangerscongres. Tijdens het congres worden er…
Lees verder »

Nieuw: de laadpaal voor auto én boot

21 sep om 14:47 uurtimer2 min
Seijsener introduceert een gecombineerde laadpaal voor boten en auto’s. De laadpaal wordt uitgerust met…
Lees verder »

Biobased verkeersbord gemaakt van lokale reststromen

21 sep om 14:36 uurtimer2 min
Nabasco®Sign is ons biobased verkeersbord dat bestaat uit Nederlands riet, kalk en hars. Er wordt bij de…
Lees verder »