Expertcolumn Nico Wissing: 'Rijker dan we denken.'

zondag 9 november 2014
timer 4 min
Nico Wissing, oprichter en eigenaar van NL Greenlabel en GreenM2, heeft meer dan 30 jaar ervaring in tuin- en landschapsontwerpen. Door zijn geheel eigen kijk op, en gebruik van duurzame materialen wordt hij in het binnen- en buitenland met grote regelmaat gevraagd voor adviezen, ontwerpen of lezingen. Daarnaast schreef hij meerdere boeken. Nico Wissing treedt op als Expert Duurzaam Landschap op het Acquire platform. Dit is zijn eerste column.

Rijker dan we denken

“Het klimaat toont ons in extremen dat iets moet veranderen in ons gedrag en in de aanleg van onze buitenruimte. Nu steeds meer mensen in de stad (gaan) wonen, wordt ruimte een luxe. Door schaarste wordt de creativiteit geprikkeld. Er ontstaat een noodzaak om slim om te gaan met het bestaande. Maar dat zouden we eigenlijk altijd moeten doen, want verspilling is geen optie.”


De tijd is er rijp voor

Wat ik wil, is u inspireren met mijn visie. U overtuigen van de noodzaak om op een andere manier met groen om te gaan, richting een meer duurzaam bestaan en een fijne en gezonde leefomgeving.  Laat u inspireren door de plek, natuur, architectuur, multimedia, mode, literatuur, deskundigen, leken, etc., maar geef vooral ook alle ruimte aan uw eigen ideeën, fantasie en kennis. Samen kan dit leiden tot verwonderende, vernieuwende vormgeving en goede, duurzame producten. Een inrichting die past bij de locatie en gebruik maakt van de bestaande kwaliteit.

 

Een omslag in denken en handelen wordt gevraagd. Er is al een positieve beweging ontstaan in de wereld van ‘de makers’: vormgevers, industrie, architecten, planologen,  projectontwikkelaars, etc. Zij pikken de signalen op dat we anders om moeten gaan met onze omgeving. Maar ook ‘de ontvangers’: de hedendaagse consumenten worden kritischer, willen iets wat zich onderscheidt. Zomaar iets maken is er niet meer bij. Daadkrachtig en innovatief samenwerken waarbij wordt uitgegaan van de kracht van het bestaande leidt tot meer geaccepteerde klimaat, milieu en toekomstbestendige projecten.


Bewuste keuze

Partijen die duurzaamheid integreren en groen en water op waarde schatten en van meet af aan logisch onderdeel en in hun plannen laten zijn, geven uiting aan hun verantwoordelijkheid. Iedereen moet inzicht kunnen krijgen in de duurzaamheid van producten en de specifieke eigenschappen van de leefomgeving. Zodat een bewuste keuze gemaakt kan worden door opdrachtgevers en gebruikers. Als neveneffect zal hierdoor het aanbod duurzame materialen en producten gaan toenemen.

 

Met duurzame  producten kan inmiddels een complete buitenruimte ingericht worden. Het  gebied kan als geheel een label krijgen dat de waarde van groen weergeeft. Voor overheden, bedrijven en particulieren kan dit dienen als instrument voor de opstart, financiering, realisatie, monitoring en beheer van groene initiatieven.

 

Er kan een waardevolle eenheid ontstaan tussen gebouw en omgeving, door met respect voor de plek en het aanwezige te handelen. Als al vroeg in het ontwerpproces een groenontwerper wordt meegenomen, kan deze de waarde van het bestaande landschap laten zien, waardoor een plan er heel anders uit gaat zien. Zo kan een mooie grote boom in een nieuwbouwproject een fijne ‘volwassen’ sfeer brengen, wat anders zelden of pas na zeer lange tijd mogelijk is. Zoek de kracht van de symbiose tussen het aanwezige en het nieuwe. De kwaliteit van de leefomgeving wordt verhoogd door de grotere biodiversiteit.


Een méér natuurlijke inrichting van de buitenruimte kan ook financieel voordeel betekenen, als men het totaal van aanleg en onderhoud bekijkt voor langere periode. Het toepassen van een waterdoorlatende verharding bespaart op riolering, het is een verantwoorde keuze voor waterbeheersing. Vaak kan er ook minder verharding aangelegd worden. Door al vroeg in het ontwerpproces (toekomstige) gebruikers te betrekken zal de (nieuwe) buitenruimte beter aansluiten bij wat men echt wil. Waarom een grasveld aanleggen als niet wekelijks gevoetbald gaat worden, dan kan het ook een mooie bloemenweide zijn, die niet elke week gemaaid hoeft te worden. Gradaties in onderhoudsniveau voor intensieve en extensieve delen en toegepaste materialen zijn ook een kwestie van smaak. Gelukkig wordt de diversiteit in duurzame producten steeds groter. Hiermee kan een hoogwaardige duurzame buitenruimte worden vormgegeven in vrijwel elke stijl.


Uit onderzoek is gebleken dat een groene leefomgeving een positieve uitwerking heeft op gezondheid en de ontwikkeling van mensen.  Waardevolle buitenruimten die aantrekkelijk zijn nodigen uit tot buitenspelen, bewegen, verblijven en genieten. Een groene leefomgeving versterkt het contact  tussen diverse bezoekers , vergroot het respect voor elkaar en zet aan tot een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen en jeugd. Onderwijs in een groene omgeving, bevordert de creativiteit, beleving, fantasie en denkwereld van kinderen.


Als de bestaande kwaliteiten van de plek en de noodzaak van een groene leefomgeving vanaf het begin op waarde wordt geschat, zijn we rijker dan we denken!

 

Nico Wissing

 

Expertcolumn Nico Wissing: 'Rijker dan we denken.'

Meer artikelen met dit thema

Wormer heeft speellocatie met recyclebare onderplaten

4 mei om 15:48 uurtimer2 min
NOVUM Nederland is totaalleverancier van speel- en sporttoestellen. Samen met het zusterbedrijf Prokuru heeft het…
Lees verder »

Onderzoek Diversitree toont zin van stedelijke boomdiversiteit

28 apr om 08:00 uurtimer3 min
Hoe meer diversiteit in boomsoorten in een stad, hoe beter bestand het boomnetwerk is. Deze stelling is deels waar…
Lees verder »

Webinar slimme openbare verlichting op 20 mei

28 apr om 08:00 uurtimer1 min
Wil je weten hoe slimme openbare verlichting bijdraagt aan het sneller behalen van verschillende beleidsdoelen in…
Lees verder »

Apeldoornse klimaatstraat is gereed

23 apr om 08:00 uurtimer2 min
De klimaatstraat in Apeldoorn is gereed. Zo is er een Marktstroom door het centrum, een wadi en meer groen in het…
Lees verder »

Tienduizend leerlingen uit Amstelveen krijgen een boompje

23 apr om 08:00 uurtimer3 min
Alle basisschoolleerlingen in Amstelveen hebben een boompje gekregen voor in de tuin of op het balkon. Met de…
Lees verder »

Stappenplan klimaatadaptie en energietransitie

22 apr om 08:00 uurtimer4 min
In 4 stappen een uitvoeringsplan voor klimaatadaptatie en energietransitie. Tijdens het opstellen van een…
Lees verder »

Omgevingsvisie gemeente Assen; groen, toegankelijk, ontspannen en veilig

14 apr om 08:00 uurtimer2 min
Het college van B&W van de gemeente Assen heeft de Omgevingsvisie 2040 gepresenteerd. Het doel is om wat Assen…
Lees verder »

Park Vijfsluizen in Vlaardingen showcase van een klimaatadaptieve woonwijk

12 apr om 08:00 uurtimer3 min
In het oosten van Vlaardingen werkt projectontwikkelaar Heijmans aan Park Vijfsluizen. In deze woonwijk staan de…
Lees verder »