Expertcolumn Nico Wissing: 'Rijker dan we denken.'

zondag 9 november 2014
timer 4 min
Nico Wissing, oprichter en eigenaar van NL Greenlabel en GreenM2, heeft meer dan 30 jaar ervaring in tuin- en landschapsontwerpen. Door zijn geheel eigen kijk op, en gebruik van duurzame materialen wordt hij in het binnen- en buitenland met grote regelmaat gevraagd voor adviezen, ontwerpen of lezingen. Daarnaast schreef hij meerdere boeken. Nico Wissing treedt op als Expert Duurzaam Landschap op het Acquire platform. Dit is zijn eerste column.

Rijker dan we denken

“Het klimaat toont ons in extremen dat iets moet veranderen in ons gedrag en in de aanleg van onze buitenruimte. Nu steeds meer mensen in de stad (gaan) wonen, wordt ruimte een luxe. Door schaarste wordt de creativiteit geprikkeld. Er ontstaat een noodzaak om slim om te gaan met het bestaande. Maar dat zouden we eigenlijk altijd moeten doen, want verspilling is geen optie.”


De tijd is er rijp voor

Wat ik wil, is u inspireren met mijn visie. U overtuigen van de noodzaak om op een andere manier met groen om te gaan, richting een meer duurzaam bestaan en een fijne en gezonde leefomgeving.  Laat u inspireren door de plek, natuur, architectuur, multimedia, mode, literatuur, deskundigen, leken, etc., maar geef vooral ook alle ruimte aan uw eigen ideeën, fantasie en kennis. Samen kan dit leiden tot verwonderende, vernieuwende vormgeving en goede, duurzame producten. Een inrichting die past bij de locatie en gebruik maakt van de bestaande kwaliteit.

 

Een omslag in denken en handelen wordt gevraagd. Er is al een positieve beweging ontstaan in de wereld van ‘de makers’: vormgevers, industrie, architecten, planologen,  projectontwikkelaars, etc. Zij pikken de signalen op dat we anders om moeten gaan met onze omgeving. Maar ook ‘de ontvangers’: de hedendaagse consumenten worden kritischer, willen iets wat zich onderscheidt. Zomaar iets maken is er niet meer bij. Daadkrachtig en innovatief samenwerken waarbij wordt uitgegaan van de kracht van het bestaande leidt tot meer geaccepteerde klimaat, milieu en toekomstbestendige projecten.


Bewuste keuze

Partijen die duurzaamheid integreren en groen en water op waarde schatten en van meet af aan logisch onderdeel en in hun plannen laten zijn, geven uiting aan hun verantwoordelijkheid. Iedereen moet inzicht kunnen krijgen in de duurzaamheid van producten en de specifieke eigenschappen van de leefomgeving. Zodat een bewuste keuze gemaakt kan worden door opdrachtgevers en gebruikers. Als neveneffect zal hierdoor het aanbod duurzame materialen en producten gaan toenemen.

 

Met duurzame  producten kan inmiddels een complete buitenruimte ingericht worden. Het  gebied kan als geheel een label krijgen dat de waarde van groen weergeeft. Voor overheden, bedrijven en particulieren kan dit dienen als instrument voor de opstart, financiering, realisatie, monitoring en beheer van groene initiatieven.

 

Er kan een waardevolle eenheid ontstaan tussen gebouw en omgeving, door met respect voor de plek en het aanwezige te handelen. Als al vroeg in het ontwerpproces een groenontwerper wordt meegenomen, kan deze de waarde van het bestaande landschap laten zien, waardoor een plan er heel anders uit gaat zien. Zo kan een mooie grote boom in een nieuwbouwproject een fijne ‘volwassen’ sfeer brengen, wat anders zelden of pas na zeer lange tijd mogelijk is. Zoek de kracht van de symbiose tussen het aanwezige en het nieuwe. De kwaliteit van de leefomgeving wordt verhoogd door de grotere biodiversiteit.


Een méér natuurlijke inrichting van de buitenruimte kan ook financieel voordeel betekenen, als men het totaal van aanleg en onderhoud bekijkt voor langere periode. Het toepassen van een waterdoorlatende verharding bespaart op riolering, het is een verantwoorde keuze voor waterbeheersing. Vaak kan er ook minder verharding aangelegd worden. Door al vroeg in het ontwerpproces (toekomstige) gebruikers te betrekken zal de (nieuwe) buitenruimte beter aansluiten bij wat men echt wil. Waarom een grasveld aanleggen als niet wekelijks gevoetbald gaat worden, dan kan het ook een mooie bloemenweide zijn, die niet elke week gemaaid hoeft te worden. Gradaties in onderhoudsniveau voor intensieve en extensieve delen en toegepaste materialen zijn ook een kwestie van smaak. Gelukkig wordt de diversiteit in duurzame producten steeds groter. Hiermee kan een hoogwaardige duurzame buitenruimte worden vormgegeven in vrijwel elke stijl.


Uit onderzoek is gebleken dat een groene leefomgeving een positieve uitwerking heeft op gezondheid en de ontwikkeling van mensen.  Waardevolle buitenruimten die aantrekkelijk zijn nodigen uit tot buitenspelen, bewegen, verblijven en genieten. Een groene leefomgeving versterkt het contact  tussen diverse bezoekers , vergroot het respect voor elkaar en zet aan tot een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen en jeugd. Onderwijs in een groene omgeving, bevordert de creativiteit, beleving, fantasie en denkwereld van kinderen.


Als de bestaande kwaliteiten van de plek en de noodzaak van een groene leefomgeving vanaf het begin op waarde wordt geschat, zijn we rijker dan we denken!

 

Nico Wissing

 

Meer artikelen met dit thema

Slimme én toegankelijke openbare ruimte

7 jun om 12:02 uurtimer4 min
Toen ik het thema van deze uitgave vernam, slimme openbare ruimte, buitelden er direct allerlei dromen, wensen,…
Lees verder »

De innovatieve en duurzame eigenschappen van beton

31 mei om 16:07 uurtimer4 min
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker bij keuze voor bestrating en vooral bij architecten neemt de vraag toe naar…
Lees verder »

Bruggencollege in het teken van biobased materialen

31 mei om 13:33 uurtimer3 min
Bruggencampus Flevoland/Floriade organiseert op 1 juni het vierde Bruggencollege. Tijdens deze bijeenkomst wordt…
Lees verder »

Amsterdams Leidseplein heeft een nieuw jasje

27 mei om 17:25 uurtimer2 min
In het verleden struikelden bezoekers van het Leidseplein in Amsterdam soms over de fietsen en brommers. Dat is…
Lees verder »

Publicatie over vergroenen bedrijventerreinen met inspirerende voorbeelden

27 mei om 14:45 uurtimer2 min
Stichting Steenbreek en de provincie Zuid-Holland maken werk van het vergroenen van bedrijventerreinen. Een eerste…
Lees verder »

Veilig en schadevrij parkeren van e-bikes

27 mei om 11:01 uurtimer2 min
Het aandeel elektrische fietsen groeit enorm in Nederland. De elektrische fiets wordt steeds vaker gebruikt als (…
Lees verder »

Klimaatadaptieve maatregelen hangen af van lokale condities en ambities

20 mei om 12:42 uurtimer2 min
Er worden steeds meer eisen gesteld aan klimaatadaptieve watermanagementoplossingen. Deze eisen zijn bijvoorbeeld…
Lees verder »

Methode brengt klimaatadaptief vermogen van een ontwerp in kaart

19 mei om 11:29 uurtimer3 min
We staan voor een enorme uitdaging: klimaatverandering. We krijgen steeds meer te maken met klimaatopgaven als…
Lees verder »