Nieuws

Keizerstraat Deventer omgetoverd tot rode loper

In het najaar van 2020 gaat de herinrichting van de Keizerstraat in Deventer van start. Ook de riolering wordt vervangen. Met de herinrichting wordt de Keizerstraat omgetoverd tot de rode loper vanaf het station naar de binnenstad.

De herinrichting omvat verschillende componenten: nieuwe verharding van rode klinkers, meer bomen en groen en nieuwe verlichting. De vernieuwde Keizerstraat is ontworpen als gastvrije entree naar de binnenstad. De materialen die bij de herinrichting gebruikt worden, sluiten aan op die van de Brink en de stationsomgeving, schrijft gemeente Deventer op haar website. Door een smallere rijbaan ontstaat tevens meer ruimte voor de voetganger.

Verkeersrichting gedraaid

Met de herinrichting wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd voor automobilisten in de richting van de Brink. Het verkeer kan het gebied via de Brinkpoortstraat en de Gedempte Gracht verlaten. De verkeersrichting wordt hiermee omgedraaid ten opzichte van de huidige situatie.

Impuls

De stationsomgeving van Deventer heeft, met de herinrichting van het Stationsplein, het busstation, de nieuwe ondergrondse fietsenstalling en de nieuwe weginrichting, al eerder een impuls gekregen. De herinrichting van de Keizerstraat kan worden gezien als een vervolg hierop. De kosten van het herinrichtingsproject van de Keizerstraat bedragen ongeveer 1,5 miljoen euro. De werkzaamheden worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van provincie Overijssel. 

Deel dit artikel