Nieuws

Zwolse Rembrandtlaan nu verkeersveilig én klimaatbestendig

De herinrichting van de Rembrandtlaan in Zwolle is officieel afgerond. Een bijzonder project waar twee disciplines zijn aangepakt: verkeersveiligheid en klimaatbestendigheid.

Het betreft een fietsstraat die klimaatbestendig is ingericht. De aanleg van de fietsstraat is mede mogelijk gemaakt door provincie Overijssel. In een fietsstraat is de auto te gast en geldt voor gemotoriseerd verkeer een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Te hard rijden

De Rembrandtlaan in Zwolle fungeert als belangrijke fietsverbinding van en naar de binnenstad. De bewoners vonden deze straat echter niet veilig genoeg, omdat er vaak (veel) te hard werd gereden. De gemeente Zwolle heeft in samenwerking met een klankbordgroep gekeken naar de inrichting. Als resultaat is hieruit voortgekomen dat de straat nu is ingericht als fietsstraat.

Rotonde als waterberging

Het klimaatbestendige element van dit herinrichtingsproject zit hem in een gewijzigde rotonde, waarbij het groen in het midden fungeert als een soort wadi. Op deze plek is gekozen voor een rotonde, omdat hierdoor een soort snelheidsremmend effect wordt gecreëerd. De plek van de rotonde is het laagste punt in de straat. Door stortbuien ontstond hier vaak wateroverlast. Door de rotonde als waterberging in te zetten, kan deze wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen worden.

Meer ruimte voor parkeren

Als gevolg van de herinrichting neemt het aantal parkeerplaatsen in de omgeving van de Rembrandtlaan toe. De bestaande parkeerplaatsen worden een halve meter versmald, omdat in het nieuwe fietsstraatprofiel een strook langs de parkeerplaatsen loopt. Hierdoor worden de voetpaden breder. 


Op een aantal plekken in de Rembrandtlaan komen stallingsvoorzieningen voor de fiets. Deze stallingen gaan ten koste van het aantal parkeerplaatsen, maar omdat er door de herinrichting nieuwe parkeerplaatsen komen, neemt het aantal parkeerplaatsen alsnog toe. 

Deel dit artikel