Nieuws

Oprichting Lichtontwerp Nederland

In navolging van landen om ons heen hebben onafhankelijke lichtontwerpers in Nederland zich nu ook verenigd. Lichtontwerp Nederland beoogt het lichtontwerp de aandacht te geven die het verdient. Omdat juist licht bijdraagt aan comfort, beleving en welzijn in de leefomgeving.

In Lichtontwerp Nederland hebben de onafhankelijke lichtontwerpers van Nederland zich verenigd. Op 11 januari presenteert de organisatie zich aan geïnteresseerden op een bijeenkomst in Amsterdam.

 

Siegrid Siderius is één van de initiatiefnemers van het platform. "Bewustwording is het voornaamste doel van Lichtontwerp Nederland", licht ze toe. "In navolging van succesvolle platforms in het buitenland hebben we gemeend dat we ons ook in Nederland moeten verenigen. In de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Azië is lichtontwerp een standaard onderdeel van projecten. In Nederland is dat niet zo. Lichtontwerpers zitten ook een beetje verstopt in andere bedrijven, tot op heden waren we niet georganiseerd."

 

Met de oprichting van Lichtontwerp Nederland wordt tevens een Chapter opgericht van de International Association of Lighting Designers (IALD). Een gerenommeerde internationale organisatie met veel kennis en middelen. 


Siderius is al enige tijd bezig met het opzetten van een Nederlandse organisatie voor lichtontwerpers. "Ik kon wel elke keer in mijn eentje blijven roepen hoe belangrijk lichtontwerp is, maar een grotere groep heeft veel meer impact. Er is altijd licht. Het is zo vanzelfsprekend, dat men niet eens weet dat je het kunt ontwerpen en optimaliseren. Dat geldt voor kunstlicht, maar ook voor daglicht. Er is veel meer mogelijk dan we denken”

 

Deel dit artikel