Nieuws

190 kilometer riool vervangen in 5 jaar tijd

Afgelopen jaar werd in de gemeente Rotterdam ruim 42 kilometer aan riolering vervangen. Hiermee werd de totale opgave voor de periode 2011-2015 voltooid, waarin in totaal 190 kilometer riool werd vervangen.

Rotterdamse 'marathon'

Joost Eerdmans, wethouder  o.a. Buitenruimte: “In een stad waar bereikbaarheid ondanks alle werkzaamheden voorop staat, is het aanleggen van ‘een Rotterdamse marathon’ aan riool een ware prestatie. Dankzij goede afspraken met partners in de buitenruimte als netbeheerder Stedin en Evides Waterbedrijf worden hun werkzaamheden met die van de gemeente gecombineerd en hoeft de straat minder vaak open.” Door het vervangen van oude rioolbuizen houdt Rotterdam een goed functionerend watersysteem en een gezonde en leefbare stad. Maar Rotterdammers kunnen zelf ook een bijdrage leveren aan de wateropgave in de stad. "De komende jaren gaan we bewoners actief hierbij betrekken."


Opgave 2016-2020

In Rotterdam ligt in totaal zo’n 2.500 kilometer riool. Gemiddeld gaan riolen 60 jaar mee. Veel riolen zijn in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw aangelegd. Om de stad technisch in conditie te houden, is het nodig dat de gemeente tussen 2016 en 2020 tweehonderd kilometer riolering vervangt, een gemiddelde van 40 kilometer per jaar. Dat is afgesproken in het Gemeentelijk Rioleringsplan-4 en door de gemeenteraad vastgesteld in december 2015. Andere speerpunten in het rioleringsplan zijn het aanpakken van de problemen door te hoge of te lage grondwaterstanden en het actief betrekken van bewoners omdat Rotterdammers ook zelf de nodige maatregelen kunnen treffen om wateroverlast te voorkomen. Samen met de waterschappen werkt Rotterdam aan innovaties als het terugwinnen van energie uit afvalwater.

Deel dit artikel