Nieuws

Project GroenBlauw Twekkelerveld moet zorgen voor droge voeten

Bij zware regenbuien is de wijk Twekkelerveld in Enschede kwetsbaar voor wateroverlast. Met het project GroenBlauw Twekkelerveld gaat de gemeente dit aanpakken. Nieuwe riolering en een beek maken ruimte om water te bergen en af te voeren. De maatregelen gaan ook hittestress en droogte tegen en verbeteren de biodiversiteit.

Twekkelerveld is een van de lager gelegen wijken in Enschede. Wanneer het hard regent, stroomt water vanuit andere stadsdelen hiernaartoe. Ook heeft de gemeente te kampen met hoge temperaturen in de zomer en perioden van droogte. "GroenBlauw Twekkelerveld slaat meerdere vliegen in één klap", zo vertelt verantwoordelijk wethouder Jurgen van Houdt het project toe. "Met de aanleg van bijna anderhalve kilometer aan nieuwe riolering en een nieuwe beek, de blauwe ader zoals we die noemen, kunnen we elf miljoen liter water bergen. Dat zijn zo’n duizend tankwagens vol. We maken werk met werk, want een aantal straten die er toch uit moeten voor het nieuwe riool maken we veiliger voor het verkeer door ze te versmallen. De vrijgekomen ruimte wordt ingericht met extra groen. In een gebied zo groot als vier voetbalvelden zorgen we voor een grotere verscheidenheid in bloemen, planten en bomen wat de biodiversiteit ten goede komt. Kortom, we maken Twekkelerveld groener en blauwer. Dit geeft een flinke impuls aan de kwaliteit van de leefomgeving in dit deel van de stad."

Bovengrondse waterberging

In een groen deel van de wijk is er de ruimte om regenwater bovengronds op te vangen. Hier worden de velden verlaagd waarin vervolgens een greppel van 60 centimeter diep wordt gegraven. Bij regen vult de greppel zich met water en wordt deze een beek. Dit water zakt deels in de grond. De rest wordt beetje bij beetje afgevoerd naar het Twentekanaal. De beek is een samenwerking met Waterschap Vechtstromen. Bij extreem zware buien stroomt de beek over en vangen de verlaagde velden het water tijdelijk op. Ook hier geldt dat het water deels in de grond zakt en deels afgevoerd wordt door de beek naar het Twentekanaal.

Lees ook: Innovatie aan de wieg van klimaatbestendige straat in Enschede

Deel dit artikel