Nieuws

Buitenspelen in de Stad Studiedag

Studiedag Buitenspelen in de Stad Tijdens de studiedag Buitenspelen in de stad op 27 oktober in Amsterdam staat de openbare speelruimte in de stad centraal. Verschillende sprekers geven hun visie op buitenspelen anno 2011. Deze dag is voor iedereen die betrokken is bij het functioneren van kinderen en jongeren in de stad.

Buitenspelen in de Stad Studiedag


De studiedag is onderdeel van de tentoonstelling De Speelse Stad van Aldo van Eyck, die vanaf 7 oktober 2011 in het Van Eesterenmuseum in Amsterdam is georganiseerd. Deze tentoonstelling gaat over de speelplaatsen die de architect Aldo van Eyck in de jaren 1947 tot 1978 heeft ontworpen.

Gebiedsmanager Paul Lappia


Dagvoorzitter Paul Lappia is als gebiedsmanager werkzaam bij Stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam. Hij treedt op als dagvoorzitter vanuit de wens dat de discussie over de toekomst van de speelplaatsen van Aldo van Eyck wordt aangewakkerd. In een tijd van krimpende budgetten en een stagnerende stedelijke vernieuwingsoperatie in Nieuw-West is dat van extra belang.

Lezing Speelruimte in de Nederlandse stad


Antropoloog Lianne Verstrate heeft voor haar promotieonderzoek het ontwikkelingsproces van speelruimte in de Nederlandse stad onderzocht. Daartoe zijn vier sleutelmomenten uit de geschiedenis van het spelen bestudeerd. De speelplaatsen van Aldo van Eyck staan centraal in haar lezing. Door uitstapjes naar spelen uit een eerdere periode te bespreken, geeft zij een overzichtelijk kader van 100 jaar buitenspelen in Nederlandse steden.


Lezing Verzoening van kind en stad


Lia Karsten is als associate professor verbonden aan de opleiding Urban Geographies van de Universiteit van Amsterdam. Zij doet onderzoek naar het opgroeien van kinderen in de stad. Zij heeft in de afgelopen jaren verschillende gezaghebbende publicaties over dit onderwerp geschreven. De term ‘achterbankgeneratie’ is door haar gelanceerd. Ook was zij een van de eersten die de recente trend van stedelijk gezinswonen heeft onderkend. Haar lezing heeft als titel ‘Nieuw-West revisited: de verzoening van kind en stad opnieuw op de agenda’.


Lezing Herinrichting Aldo van Eyck speelplaatsen


Stedenbouwkundige en architecte Vania Stonner is Teamleider Ontwerp van Stadsdeel Nieuw-West. Chris van de Hoef is sinds twee jaar landschapsontwerper bij de afdeling Ontwerp. Hij leidt het speelplaatsenproject in Nieuw-West. Het onderwerp van deze presentatie is de huidige opgave om ongeveer 400 speelplaatsen opnieuw te bezien. Een aantal van deze speelplekken is nog ontworpen door de Dienst Publieke Werken en Aldo van Eyck. De speelplaatsen zijn nu verouderd en sluiten niet altijd meer aan bij de wensen van de bewoners. De speelplekken worden daarom opgeknapt, heringericht of verplaatst. Belangrijke thema’s voor de nieuw te ontwerpen speelplaatsen zijn het klimaat, de veranderende bevolkingssamenstelling en de levensloopbestendigheid voor jong en oud. Stadsdeel Nieuw-West participeert in het project GRaBS (Green and Blue Space adaptation for Urban Areas and Eco Towns), een Europees project waarin klimaatadaptatie een centraal thema is en de consequenties voor de openbare ruimte worden bezien..


Lezing De rol van het kind in de openbare ruimte


Jeanette Fich Jespersen is als cultureel wetenschapper verbonden aan het KOMPAN Play Institute. Zij doet veel onderzoek naar het spelen in verschillende culturen. Zij bespreekt in haar lezing de rol van het kind in de openbare ruimte en illustreert dit met internationale voor beelden. De lezing is in het Engels.

Lezing Informele speelruimte


Anne Koning is werkzaam als hoofd afdeling programma’s van Jantje Beton. Deze stichting financiert en organiseert projecten die het vrije buitenspelen bevorderen. Jantje Beton benadrukt in deze lezing dat buitenspelen niet alleen om het formele spel gaat, op plekken die daarvoor bestemd zijn. Jantje Beton zal een aantal recente voorbeelden van Speelwijken behandelen. Dit zijn wijken waar Jantje Beton een ideale speelwijk ontwikkelt: een buurt waar kinderen zich vrij kunnen bewegen.


PROGRAMMA


09.30 ONTVANGST MET KOFFIE EN THEE
10.00 OPENING EN INTRODUCTIE
10.15 LEZING LIANNE VERSTRATE
10.45 LEZING LIA KARSTEN
11.15 DISCUSSIE EN PAUZE
11.45 LEZING VANIA STONNER EN CHRIS VAN DE HOEF
12.45 UUR LUNCH
13.45 UUR LEZING JEANETTE FICH JESPERSEN
14.45 PAUZE
15.00 LEZING ANNE KONING
15.45 DISCUSSIE EN BORREL

Wijzigingen aan het programma zijn voorbehouden.


VERDERE INFORMATIE


Voor meer informatie over de studiedag en het Van Eesterenmuseum zie: www.vaneesterenmuseum.nl. U kunt ook een mail sturen naar inschrijven@vaneesterenmuseum.nl.

DATUM


27 oktober 2011

LOCATIE


Podium Mozaïek, Bos en Lommerweg 191, Amsterdam. Podium Mozaïek is een internationaal cultuurpodium in Amsterdam-West, gevestigd in de voormalige Pniëlkerk. Podium Mozaïek ligt op enkele minuten van de ringweg en het centrum van Amsterdam. Voor informatie over de bereikbaarheid en parkeren zie: www.podiummozaiek.nl.


AANMELDEN


inschrijven@vaneesterenmuseum.nl Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbericht met factuur. Pas na betaling van deze factuur is de inschrijving geldig. Goede relaties van Kompan kunnen zich met korting inschrijven, neemt u daarvoor contact op met de leverancier.

KOSTEN


€ 125,00 (excl. BTW), inclusief consumpties, lunch en borrel.


ANNULEREN


Tot twee weken voor aanvang kunt u kosteloos annuleren. Hierna betaalt u de helft van het inschrijfgeld. U kunt ook altijd een collega uw plaats laten innemen. Hiervan wil de organisatie graag op de hoogte worden gesteld.

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel