Nieuws

Kansrijke alternatieven voor inpassing Blankenburgtunnel

Tijdens het besluitvormingsproces omtrent de Blankenburgtunnel zijn kansen laten liggen om het natuurgebied en landschap in Midden Delfland te besparen van schade. Daarover is een oproep gedaan door Natuurmonumenten, ANWB, LTO Delflands Groen, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging aan de Tweede Kamer, die binnenkort over de Blankenburgtunnel debatteert.

Grote schade aan natuurlandschap

Wat betreft deze samenwerkende partijen moet alsnog een beter inpasbare variant van deze snelweg uitgewerkt worden. De Blankenburgtunnel zou namelijk, zoals het project nu gepland is, grote schade aanrichten aan het natuurlandschap in Midden Delfland. Rijkswaterstaat was er echter tot op heden vanuit gegaan dat de weg vanwege veiligheid tegen overstromingen over een dijk heen gebouwd moet worden.


Uit een rapport blijkt nu echter dat de waterveiligheid ook op andere manieren gegarandeerd kan worden, waardoor de weg niet als een bult in het landschap komt te liggen. Volgens de samenwerkende organisaties hadden deze alternatieven al eerder in het besluitvormingsproces meegenomen kunnen worden.
 

Oproep tot beter ingepaste variant

Aangezien er voorlopig nog geen definitief besluit over de aanleg van de Blankenburgtunnel genomen wordt, vinden de organisaties dat er een beter inpasbare variant van de weg uitgewerkt moet worden. Hierdoor wordt niet alleen de beschermde natuur bespaard, maar kan de variant zelfs tijdswinst opleveren omdat deze naar verwachting op meer draagvlak in het gebied kan rekenen.
 

U kunt hier de brief lezen die aan de Tweede Kamer is verstuurd.


Dit bericht is afkomstig van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. Lees hier het volledige bericht

Deel dit artikel