Nieuws

Experiment: wonen in je droomstraat

De Leefstraat is een Belgisch experiment waarin bewoners uit Gent hun straat onder handen nemen en ombouwen tot hun droomstraat. Door samen tijdelijk (een deel van) de straat autovrij of autoluw te maken en een andere plek voor de geparkeerde auto’s (bvb. in een buurtparking) komt er ruimte vrij voor groen, ontmoeting en samenleven.

Afgelopen weekend gingen de Leefstraten van 2015 van start. De ruimte die was vrijgekomen door auto's ergens anders te parkeren werd ingericht met veel groen, straatmeubilair en speelruimte, zoals ook in onderstaand filmpje is te zien.
 

Andere manieren van vervoer

Om minder afhankelijk te zijn van de auto testen de bewoners gedurende deze maand alternatieve vervoersmodi uit: bvb. gebruik van elektrische fiets voor woon-werkverplaatsing, inschakelen van bakfiets voor boodschappen, thuislevering, versterkte lokale economie en gedeelde auto’s. Zo willen de bewoners, samen met de vrijwilligers uit het  Lab van Troje -netwerk, de initiatiefnemer van dit experiment, uitzoeken of een andere straatinrichting, gekoppeld aan minder autogebruik, het wonen in de straat en leven in de stad aangenamer en duurzamer kunnen maken.
 

Klimaatneutrale stad

Het doel van dit experiment is om te tonen en te ervaren dat een andere benadering van de straat en de openbare ruimte mogelijk is. Een overkoepelende werkgroep waakt erover dat uit dit experiment de nodige lessen kunnen getrokken worden. Ervaringen die regimespelers zoals de stad kunnen helpen bij het uitwerken van hun beleidskaders rond bv. het inrichten van straten en buurtparkeren en bijdraagt tot de transitie naar een klimaatneutrale stad.
 

Crowdfunding

Het initiatief en de praktische organisatie van de tijdelijke leefstraat ligt in hoofdzaak bij enthousiaste straatbewoners en de vrijwilligers van het Lab van Troje. Ze worden hierin ondersteund door verschillende bedrijven en organisaties  die mee achter de doelstellingen van het experiment staan. Het stadsbestuur en de verschillende stadsdiensten zijn een belangrijke partner om het project mee te realiseren en in goede banen te leiden. particulieren kunnen het experiment en het onderzoek dat eraan vast zit steunen door middel van crowdfunding.

Deel dit artikel