Nieuws

Dit groene dak geeft stadsvogels een plek in dichtbebouwd Nederland

De toenemende verstedelijking binnen Nederland heeft een negatief effect op de leefomgeving van vogels. Door meer groen toe te passen, blijven steden leefbaar voor stadsvogels.

Zo bieden platte daken bijvoorbeeld een enorm potentieel aan ruimte om meer groen in de stad te creëren en daarmee ook het leefgebied van vogels uit te breiden. In samenwerking met Vogelbescherming Nederland en Vivara Pro heeft Sempergreen het groene vogeldak ontwikkeld, wat op dinsdag 5 september is onthuld op het kantoorgebouw van de ING in Amsterdam. Met de introductie van dit allereerste groendak voor vogels wordt een belangrijke stap in de goede richting gezet. Tijdens een feestelijke lancering op dinsdag 5 september is het allereerste project met het groene vogeldak onthuld op het dak van het kantoorgebouw ‘Acanthus’ van ING in Amsterdam, in het bijzijn van Sempergreen, Vogelbescherming Nederland en Vivara Pro.

Een veilig toevluchtsoord

Het groene vogeldak is een groendak met een diversiteit aan beplanting, bestaande uit verschillende inheemse grassen, wilde bloemen en kruiden. Bij ieder 40 m2 vogeldak worden er twee verschillende nestkasten meegeleverd, een waterbad en eiken boomstammetjes. Daarnaast wordt er per project een insectenhotel geleverd. Hierdoor biedt het groene vogeldak naast voedsel en nestgelegenheid ook een veilig toevluchtsoord voor vogels.


Deel dit artikel