Nieuws

“Geef groene en blauwe waarden plek in planvorming”

Groene en blauwe waarden moeten een plaats krijgen in de planvorming voor de bebouwde omgeving. Daarnaast moeten baathouders, zoals zorgverzekeraars en pensioenen, tijdig worden betrokken. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het werkatelier tijdens de Dag van de Openbare Ruimte. Het werkatelier werd georganiseerd door Branchevereniging VHG, Vereniging Stadswerk Nederland, BSNC en CUMELA.

 

Vice-voorzitter Robert Smis van Branchevereniging VHG was erg optimistisch tijdens de forumdiscussie met deelnemers in de zaal. “Er wordt niet meer gesproken over of er een boom geplaatst gaat worden, maar waar deze geplant gaat worden,” aldus Smid.  VHG neemt deel aan de City Deal om input te kunnen bieden over de meerwaarde van groen en om meer samenwerking in de keten te bereiken. “We moeten aan de gang met goede voorbeelden en die zijn er gelukkig steeds meer,” vervolgt Smid.

 

Ervaringen City Deal

Tijdens het werkatelier werd stilgestaan bij de City Deal. De gemeente Dordrecht, deelnemer van de City Deal, presenteerde haar ervaringen. “We willen meer doen dan alleen de economische waarden weten,” vertelt beleidsmedewerker Karin Noeverman. “De gemeente investeert, maar andere partijen hebben er baat bij. We willen dan ook baathouders betrekken.”


Waterschap Aa en Maas had een suggestie voor het betrekken van baathouders. Daar is een subsidieregeling ontwikkeld voor stichtingen, verenigingen, (groen)bedrijven en burgers die klimaatbestendige maatregelen willen doorvoeren. “Ons uitganspunt was om vooral inwoners erbij te betrekken,” vertelt accountmanager en coördinator Dirk van Helvoirt. Een eenvoudige subsidieregeling zou daarbij moeten helpen.

 

Toekomstperspectief

Of de nieuwe manier van denken er ook echt voor kan zorgen dat de groene en blauwe waarden een plaats krijgen in de planvorming, aanbesteding en contracten daarover waren de meningen in de zaal verdeeld. Om dit te kunnen bereiken is onder andere meer visie en vertrouwen nodig van gemeenteambtenaren en meer bewustwordingen onder politici en burgers. Daarnaast zouden aannemers meer verantwoordelijkheid moeten krijgen en zich al in het traject voor de aanbesteding als expert moeten kunnen onderscheiden.

 

 

Deel dit artikel