Nieuws

Klimaatbestendig inrichten stedelijke omgeving

negen publieke partners ondertekenen deze week de City Deal klimaatadaptatie. De partners van de deal gaan op nationaal en internationaal niveau samenwerken om zo hun aanpak voor het klimaatbestendig inrichten van de stedelijke omgeving te versterken.

Geluidswal met waterkerende functie

Een mooi voorbeeld van een innovatieve oplossing voor klimaatbestendige steden is de geluidswal van de Zwolse wijk Stadshagen die een waterkerende functie krijgt bij een overstroming. Daarmee wordt naast de dijken van de IJssel, Vecht en het Zwarte Water een extra veiligheidsvoorziening toegevoegd. Deze ‘tweede laag’ kan in de toekomst worden doorgetrokken naar de zuidoostzijde van de stad. Met dergelijke ‘meerlaagsveiligheid’ oplossingen kan Zwolle via de City Deal veel leren van Dordrecht. En vice versa: beide steden kunnen deze opgaven vertalen naar financiële innovaties en nieuwe manieren van samenwerken.

 

 

Onze steden zijn kwetsbaar voor veranderingen van het klimaat. Regenbuien worden extremer, natte én droge periodes duren langer en ook hittegolven komen vaker voor. De delta- en kuststeden hebben bovendien te maken met een toenemende hoeveelheid rivierwater en een stijgende zeespiegel. Er ligt dan ook een grote opgave om ons land klimaatbestendig en waterveilig in te richten zodat de steden ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijven.

 

Klimaatbestendig inrichten, bouwen, wonen en leven vraagt om een omslag in denken en doen. Zo vraagt het bijvoorbeeld van overheden om op een andere manier met (onder andere) de inrichting van de openbare ruimte om te gaan. Maar ook burgers kunnen anders (leren) omgaan met de klimaatveranderingen, denk aan groene daken of groenere tuinen. Om te komen tot klimaatbestendige steden moeten overheden daarom nog meer met andere partijen optrekken. Van lokale overheid tot ontwikkelaar, van beleidsmaker tot beheerder, van bestuurder tot bewoner. Intensieve samenwerking is de sleutel. 

Deel dit artikel