Nieuws

Stadseiland en rivierpark in Nijmeegse Waal

Als onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier is de afgelopen drie jaar in Nijmegen gewerkt aan de ontwikkeling van een rivierpark en een stadseiland. Op Tweede Paasdag wordt dit nieuwe stukje Nijmegen geopend.

In het kader van het deelprogramma Ruimte voor de Waal werd de afgelopen drie jaar gewerkt aan de dijkverlegging. Als gevolg van de bouw- en graafwerkzaamheden ontstond een nieuw gebied in de vorm van een rivierpark en een stadseiland.

 

Tussen de oude binnenstad van Nijmegen en het nieuwe stadsdeel Waalsprong is een langgerekt eiland ontstaan. Op tweede Paasdag wordt dit nieuwe dele van de stad met een 'housewarming' teruggegeven aan de bevolking. Het rivierpark biedt veel ruimte voor recreatie, natuur, cultuur en (water)sport.
 

Ruimte voor de Waal

Het project ‘Ruimte voor de Waal’ maakt deel uit van het landelijke programma ‘Ruimte voor de Rivier, dat als doel heeft het Nederlandse rivierengebied beter te beschermen tegen hoogwater. Nijmegen heeft zich sterk gemaakt om met deze rivieringreep ook de stedelijke kwaliteit van het gebied te vergroten. Dat heeft een uniek rivierpark met een eiland in de Waal opgeleverd. De inrichting daarvan vindt de komende jaren plaats. Er komt woningbouw op een deel van het eiland, evenals een klein evenemententerrein en enkele horecalocaties. Een aantal verenigingen zoekt samen met de gemeente en Rijkswaterstaat naar mogelijkheden voor watersport. Ook zal komende tijd al ruimte worden gegeven aan tijdelijke initiatieven voor onder andere kunst en recreatie.  

Deel dit artikel