Nieuws

Solaroad combineert weg met zonnepaneel

TNO stelt dat het wegennet één grote zonnecollector en een bron van groene stroom is. In het innovatietraject SolaRoad werkt TNO aan een uniek wegconcept dat zonlicht omzet in elektriciteit. In combinatie met elektrische voertuigen kan hiermee een grote stap worden gemaakt naar duurzame mobiliteit.

Solaroad combineert weg met zonnepaneel

Elektriciteit opwekken via weggennet

SolaRoad is een idee en initiatief van TNO. Zij werkt samen met de provincie Noord-Holland, Imtech en Ooms Avenhorn Groep. Het potentieel om op deze manier elektriciteit op te wekken is groot, het totale Nederlandse wegennet omvat ongeveer 137.000 kilometer. De verwachte opbrengst aan elektriciteit ligt op 50 kWh per vierkante meter per jaar. Een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar ongeveer 3.500 kWh aan elektriciteit.

Modules

Het huidige concept-ontwerp voor het SolaRoad fietspad bestaat uit modules. Het fietspad is opgebouwd uit betonnen elementen van 1,5 bij 2,5meter met een glazen toplaag. Onder de afdekking van gehard glas van ongeveer 1cm. dikte liggen kristallijn silicium zonnecellen. De wijze waarop de energie wordt gebruikt moet in de pilot samen met de partners worden ontwikkeld met behulp van slimme ICT-toepassingen. Deze helpen om de energieproductie in piekmomenten (veel zon) en zo efficiënt mogelijk te verdelen voor de momenten zonder of met minder licht.

Ontwikkelingstraject

Randvoorwaarde is dat SolaRoad minimaal aan de eisen voldoet die ook gelden voor reguliere wegen en fietspaden, op het gebied van bijvoorbeeld stroefheid en onderhoud. SolaRoad is nog volop in ontwikkeling. Er zal nog veel ontwikkeld moeten worden. Dat doet TNO onder andere in een pilottoepassing in Noord-Holland, in kennisontwikkelingsprojecten op specifieke onderdelen en in beproevingen van onderdelen zowel in laboratoria als in het veld. Kennis- en productontwikkeling van SolaRoad, op gebied van techniek, materiaalkeuze, energiedistributie, (maatschappelijk) business model, maar ook randvoorwaarden die vanuit de gebruikers gesteld worden staan op het programma. De eerstvolgende stap in dit traject is het realiseren van een eerste praktijktoepassing van SolaRoad in de vorm van een fietspad. TNO koppelt kennis- en productontwikkeling aan de realisatie van deze praktijkproef.

Bekijk hier de folder van de Solaroad.

 

 

Deel dit artikel