Nieuws

Actie 'Fijn dat ik Fiets' zet in op veilige fietsroutes

Wethouders, let op! De gemeente kan voor het gerecht gesleept worden als de openbare ruimte niet ‘visueel toegankelijk’ is. Dat heeft Amsterdam gemerkt toen vorig jaar een jonge vrouw overleed nadat zij met haar snorfiets in het donker tegen één van de paaltjes op de Veemkade botste. De wegbeheerder had voor deze paaltjes gekozen omdat ze de maritieme uitstraling van die Veemkade beter ondersteunden dan de fietspaaltjes van de CROW-richtlijnen.

Het is zomaar een voorbeeld van het grote aantal ernstige verkeersslachtoffers dat jaarlijks valt, wanneer overheden meer letten op de esthetische kwaliteit dan de risico’s voor burgers. Amsterdam blijkt daar volhardend in te zijn. Zo wordt de Willemsparkweg in het chique Oud-zuid opgeknapt. In de bochten worden de helder witte strepen van de fietsstrook vervangen door een slecht zichtbare verhoogde band van grijze siersteen. Geen wonder dat fietsers erover vallen. Het verkeersbord dat de fietsers moet waarschuwen helpt ook niet: het is zelf aangereden en ligt al enige tijd op zijn rug (zie foto). Kinderen, ouderen en slechtzienden zijn vaak het slachtoffer van eenzijdige ongevallen in zulke onoverzichtelijke situaties.

 

Nieuwe CROW-richtlijnen

Gelukkig gloort er hoop. CROW is aan het zwichten voor de druk om de richtlijnen voor fietspaden te verbeteren. Het is toch niet meer van deze tijd dat fietspaden niet gemarkeerd hoeven te worden terwijl ze in het donker vaak niet eens verlicht zijn? Helaas zullen de fietsers op de Willemsparkweg weinig profiteren van de nieuwe CROW-richtlijnen die in het najaar uitkomen. Immers, de nieuwe publicatie suggereert dat alleen de fietsroutes buiten de bebouwde kom moeten worden aangepakt. Dat stimuleert wegbeheerders van gemeenten niet hun beleid te veranderen.

 

Actie ‘Fijn dat ik Fiets’

De grootste vereniging van slechtzienden in Nederland, de MD Vereniging (MaculaDegeneratie Vereniging, red.), start daarom een actie om gemeenten op hun verantwoordelijkheid te wijzen voor veiliger fietsroutes: ‘Fijn dat ik Fiets’. Het project is onderdeel van het project ‘Blijf Veilig Mobiel’ waarin negen landelijke organisaties samenwerken om ouderen te stimuleren actief te blijven, ondersteund door het ministerie van IenM. ‘Fijn dat ik Fiets’ begint in de week van de Toegankelijkheid: 6 tot 11 oktober. Vrijwilligers, ouderen en slechtzienden bieden dan in een handvol gemeenteraden de nieuwste druk aan van de brochure ‘Seniorproof wegontwerp voor fietsers’. Dit in het kader van een formeel verzoek om fietsveiligheid tot een centraal thema te maken in het gemeentelijke verkeersbeleid. Op basis van de ervaringen in de week van de Toegankelijkheid wordt de actie later ‘uitgerold’ over heel Nederland. 

 

Meer weten over Fijn dat ik Fiets? MD-vereniging: mdvereniging@macula-degeneratie.nl/030-2980707 of projectleider ‘Blijf Veilig Mobiel’: g.vanleeuwen@anbo.nl/06-25032498

Auteur: Berry den Brinker – VU/Silvur

Deel dit artikel