Nieuws

Nijmeegs Waalfront krijgt uitzicht op rivier

Het Waalfront in Nijmegen krijgt een toekomstbestendige en deels groene waterkering. Daarnaast brengt de kering het uitzicht op de rivier weer terug.

Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen werken samen om een waterkering te realiseren die meerwaarde biedt aan de nieuwe woonwijk Waalfront, zo schrijft waterschap Rivierenland op haar website. De nieuwe waterkering moet voor bewoners en bezoekers een mooie verblijfsplek worden. Rond het Honigcomplex komt een nieuwe oplossing voor de waterkering buitenom, welke wordt geïntegreerd in de wanden van de te realiseren parkeergarages. Hierdoor kan de huidige waterkering langs het water worden verlaagd en wordt het contact van het gebied met de rivier hersteld.

Twee vliegen in een klap

Met de herinrichting en herbestemming van het Waalfront maakt het waterschap gebruik van de gelegenheid om de waterveiligheid tegen de laagste maatschappelijke kosten toekomstbestendig te maken. De definitieve plannen van de waterkering worden in 2019 en 2020 uitgewerkt. De woningbouw in het Waalfront is de komende jaren nog volop bezig en duurt nog zeker tot 2025. De werkzaamheden voor de verbetering van de waterveiligheid zullen steeds iets vooruitlopen op de woningbouw.

 

Deel dit artikel