Nieuws

HKU laat studenten in minor 'slimme vraagstukken' oplossen

De Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU) gaat studenten een minor Creative Design: Smart City aanbieden. In de minor komen studenten vanuit hun eigen perspectief met voorstellen om gelukkig te kunnen wonen in steden van de toekomst.

Het onderwerp van de minor is dus de 'slimme stad' en heeft vertakkingen op sociaal, economisch en fysiek niveau. Studenten uit allerlei sectoren werken samen aan een opdracht. Bij de minor zijn zowel studenten van de HKU als van andere hogescholen aangesloten. Het gaat om derdejaars en vierdejaars studenten. 


De studenten ontwerpen en testen met elkaar een kleine oplossing voor een actueel vraagstuk in de stad. Daaraan vooraf stellen de studenten een probleemdefinitie op. Het vraagstuk kan bijvoorbeeld gaan over nieuwe manieren van live of digitale interactie tussen gemeente en bewoners, vrijetijdsbesteding, fietsparkeren of burgerparticipatie.  Veel actuele onderwerpen zijn vaak complex en bieden nieuwe uitdagingen.


Om hiermee om te kunnen gaan, zijn nieuwe werkwijzen nodig. Innovatie ontstaat op het grensvlak van disciplines en methoden. In deze minor worden ook werkwijzen toegepast die komen uit Arts, Science & Technology.
De onderwerpen worden deels toegelicht door experts van buiten, maar de studenten kunnen ook zelf een probleem definiëren en aanpakken als zij kunnen onderbouwen dat mensen het als een probleem ervaren.

Heeft jouw organisatie een vraagstuk ?

Zou je als “opdrachtgever “ jouw vraagstuk in willen inbrengen bij de minor Smart City/Future health die in september van start gaat?

Breng je voorstel voor een vraagstuk dan in vóór 1 september met een mail naar info@ovlnl.nl


Niet alleen gemeenten en overheden worden gevraagd. Ook als adviesbureau of installateur ben je zeer welkom om een vraagstuk in te brengen.

Op dinsdag 17 september worden de vraagstukken aan de studenten gepresenteerd. De studenten kiezen zelf met welk vraagstuk ze aan de slag willen gaan.


Kijk op de website van HKU voor meer informatie over de minor. 


Deel dit artikel