Nieuws

Gelderland maakt beleid voor natuurbegraven

Begraven in d evrije natuur wint aan populariteit. De vraag naar natuurgraven is in de provincie Gelderland zo groot dat het college van Gedeputeerde Staten zich genoodzaakt zag om regels op te stellen.

"Begraven kan nu alleen in nieuwe, nog te ontwikkelen natuur, maar het is de wens begraven - onder voorwaarden - ook in bestaande natuur mogelijk te maken", aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.
 

Grafstenen

Op een natuurbegraafplaats is het begraven ondergeschikt aan de natuur. Er is eeuwige grafrust, en er worden geen bijzettingen gedaan. Grafstenen, beeldjes, lantaarntjes en bloemenvazen zijn niet toegestaan, omdat ze niet uit organisch materiaal zijn gemaakt. De grafmonumenten zijn er eenvoudig en gemaakt van niet verduurzaamd hout uit het gebied. Er kan alleen begraven worden, een natuurbegraafplaats leent zich niet voor urnenmuren en asverstrooiingen. Om de natuur zo min mogelijk te verstoren, passen ook nieuwe bebouwing, verharde paden en verlichting en parkeerplaatsen niet op een natuurbegraafplaats.
 

Waardevol gebied

Bij het zoeken naar geschikte locaties voor een natuurbegraafplaats zullen waardevolle gebieden in het Gelders Natuurnetwerk worden ontzien. Het college wil het zoekgebied voor natuurbegraven beperken tot de minder waardevolle natuur, en in de Groene Ontwikkelingszone. Grondwaterbeschermingsgebieden zijn uitgesloten, net als bepaalde gebieden op grond van de Wet op de lijkbezorging niet zijn toegestaan. De wet schrijft voor dat bij begraven ten minste 80 centimeter onder het maaiveld en ten minste 30 centimeter boven de grondwaterstand moet worden aangehouden.

Versterken

Begraven in bestaande natuur heeft op die plaats altijd effect op het leefgebied van dieren en op de begroeiing. Daarom zijn in het voorstel ook voorwaarden opgenomen om de natuur op die plaats te versterken: door te investeren in nieuwe natuur, of door kwaliteitsverbetering van bestaande natuur.


Omgevingsvisie

Het is de bedoeling het beleid voor natuurbegraven in 2016 bij de actualisatie van de Omgevingsvisie op te nemen in de visie. Dan is er ook een inspraakperiode.


Deel dit artikel