Nieuws

Straatbaksteen zorgt voor samenhang centrum Amsterdam

Met de recente herbestrating van de Nes en de omliggende stegen zet gemeente Amsterdam een volgende stap in de herinrichting van het hoofdstedelijke centrumgebied.

De rijbaan van de Nes is voorzien van rode gebakken straatbakstenen, afgewisseld met stroken graniet. De stegen werden voorzien van rode gebakken klinkers. De gemeente heeft gekozen voor de licht bezande Amsterdam Rood Speciaal straatbaksteen van Hagemeister. Deze straatbaksteen heeft een lage wateropname, een extreem hoge drukvastheid en is daarnaast uiterst duurzaam.


De Nes is een van de oudste straten van Amsterdam en loopt van Warmoesstraat naar Grimburgwal. Als laatste van de Amsteldijken is ook de Nes nu heringericht. Dat gebeurde aan de hand van de richtlijnen die de gemeente voor het centrum opstelde in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte. Inzet van het handboek is: een samenhangende openbare ruimte in de binnenstad, met een inrichting die recht doet aan het historische karakter van het centrumgebied. 

 


Om die samenhang daadwerkelijk te realiseren, maakt de gemeente gebruik van de intern ontwikkelde Puccinimethode. Dat is een protocol om overal in de stad een kwalitatief goede fysieke inrichting van de openbare ruimte te garanderen. Rood en groen: straten en pleinen, maar ook parken en plantsoenen. De Puccinimethode ontstond rond 2000, toen het gemeentebestuur van Amsterdam moest constateren dat samen in de stedelijke openbare ruimte ver te zoeken was. 
Sindsdien wordt de openbare ruimte van onze hoofdstad planmatig aangepakt. Grote delen van de binnenstad zijn de afgelopen jaren opgeknapt en heringericht met hoogwaardige materialen. Daarbij is vanuit de Puccinimethode onder andere gestuurd op eenvoud en vanzelfsprekendheid, ambachtelijkheid op elk schaalniveau en op duurzaamheid. In de Nes werd 2.500 m² straatoppervlak voorzien van de  Amsterdam Rood Speciaal, in de stegen verwerkte de gemeente nog eens 1.000 m²  gebakken rode klinkers.

Deel dit artikel