Nieuws

Henk Stolk en Martin Springer krijgen eretitel

Tijdens het symposium Omgevingsgericht Ontwerpen in Eindhoven ging het met name over lichtontwerp, tunnels en onderdoorgangen. Maar daarnaast werden twee mensen uitgebreid in het zonnetje gezet.

Vlak voor de pauze kreeg Martin Springer, senior adviseur openbare verlichting bij de gemeente Arnhem, uit handen van voorzitter Arthur Klink het IGOV-speldje uitgereikt. Klink prees Springer voor zijn jarenlange inzet voor het vakgebied en zijn eigenwijsheid. “Marin is IGOV-lid van het eerste uur. Toen het IGOV groeide zag hij dat niet zitten, hij heeft zelfs even zijn lidmaatschap opgezegd. Ik ben heel trots en blij dat hij sinds enkele jaren weer terug is. We hebben veel van elkaar geleerd.” Springer was blij met de erkenning: “Dit speldje betekent veel voor mij.”


Springer zag zijn kans waar om een lans te breken voor het vak van openbare verlichting. Voor veel mensen is het niets meer dan een paal en een lampje. Mede daardoor is de personele bezetting bij overheden armoedig. We moeten meer inhoud geven aan het vakgebied.”

Ook NSVV maakte van de gelegenheid gebruik om een van haar leden in het zonnetje te zetten. En niet de minste. Henk Stolk werd benoemd tot erelid van de NSVV en kreeg de gouden speld op het revers. Stolk zet zich al dertig jaar belangeloos in voor de stichting waarvan meer dan achttien jaar als voorzitter van de werkgroep lichthinder, een onderwerp waar hij veel passie voor heeft. Zichtbaar geroerd nam hij de speld in ontvangst. “Ik wist hier niets van en het doet me echt wat. Deze speld zit op de juiste plek”, wees hij naar het hart. “Ik blijf dit werk doen zolang ik kan”, besloot hij.

Deel dit artikel