Nieuws

Centrum Eindhoven krijgt eigentijdse inrichting

Het centrum van Eindhoven gaat de komende jaren op de schop. Als eerste wordt er vanaf september begonnen met de herinrichting van het Stratumseind. Alle straten met de bekende rode steentjes in Eindhoven krijgen de komende jaren een nieuwe, eigentijdse inrichting.

De huidige bestrating in het centrum is aan vervanging toe, de inrichting is verouderd en er is te weinig groen. Nu het college het voorlopig ontwerp voor het Stratumseind heeft vastgesteld, start de aanbesteding van de werkzaamheden en kan de uitvoering verder worden voorbereid. "We zijn blij dat we de overlast voor de horeca zo beperkt mogelijk kunnen houden", zegt verantwoordelijk wethouder Rik Thijs. "Een belangrijke voorwaarde, zeker nu de ondernemers nog dagelijks de negatieve gevolgen ervaren van de coronacrisis. Daarom hebben we ook enkele voorbereidende werkzaamheden, zoals archeologisch onderzoek, tijdens deze coronaperiode gedaan." Voorzitter Tom van Brussel van de Vereniging Horecabelangen Stratumseind voegt eraan toe: "Op ons verzoek worden de werkzaamheden over een groot aantal fases verdeeld. De looptijd van meer dan een jaar is daarmee lang, maar het is het meest gunstige scenario voor ons als ondernemers." 

Klimaatadaptief

Het Stratumseind krijgt een gelijkvloerse stoep-straat-stoep indeling, net als de andere straten in de binnenstad die nog op de schop gaan. Er is gekozen voor moderne materialen met een Eindhovense signatuur. De eerder ontworpen Eindhovense steen voor de stoep is in proefvakken getest op het gebied van duurzaamheid, veroudering en onderhoud. Met de vergaarde kennis is gekozen voor een steen die het Eindhovense verhaal laat zien én voldoet aan de eisen. Het straatgedeelte (middenloper) wordt uitgevoerd in comfortabel, bewerkt asfalt. De begrenzing van stoep en straat gebeurt door banden van natuursteen.

Ondergronds komt een klimaatadaptief watersysteem door de aanleg van gescheiden riolering. Het voorlopig ontwerp telt 20 nieuwe bomen en het behoudt drie van de huidige vijftien bomen. De verlichting gebeurt via een slim lichtsysteem, waarmee het mogelijk is om verschillende lichtscenario’s te creëren. Mede vanuit veiligheidsoogpunt worden bij de verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp de exacte locaties van bomen, verlichting en camera’s op elkaar afgestemd en vastgelegd.

Deel dit artikel