Nieuws

'Koploper' Enschede blij met bijdrage voor Stadsbeek

De gemeente Enschede is zeer content met de extra bijdrage van Het Rijk voor het project Stadsbeek. De subsidie maakt het mogelijk om de Stadsbeek versneld door te trekken. Met het geld wil de gemeente ook bewoners in de omgeving van de Stadsbeek stimuleren om zelf maatregelen te nemen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen stelt vijf miljoen euro extra beschikbaar voor regionale klimaatadaptieve projecten. Het project Stadsbeek brengt de oude bekenstructuur terug in Enschede. De beek beperkt niet alleen wateroverlast, maar vermindert ook de droogte en hittestress. Met de subsidie van het Rijk wordt dit jaar de Stadsbeek versneld in Pathmos en Stadsveld aangelegd. Dit is het stuk beek die de afvoercapaciteit en waterberging verder vergroten. Daarnaast maakt een systeem van drainage en infiltratie de wijk niet alleen klimaatbestendiger voor wateroverlast, maar kan ook de hoeveelheid grondwater aangevuld worden in droge perioden. Het planten van extra groen en bomen in de wijk zorgt voor minder hittestress en vergroot tevens de biodiversiteit.

Wethouder Jurgen van Houdt: “Het is fantastisch dat Enschede zo’n forse subsidie van het Rijk hiervoor ontvangt. Het betekent na haar werkbezoek aan de Oldenzaalsestraat opnieuw een erkenning van de minister dat we als Enschede een koploper zijn als het gaat om het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Naast de aanleg van de Stadsbeek hebben we meerdere maatregelen genomen om wateroverlast door hevige regenval te voorkomen. Zo is bijvoorbeeld ook de Roombeek opnieuw aangelegd en wordt aan de Oldenzaalsestraat gewerkt aan de aanleg van een enorme ondergrondse waterberging en een fraaie groenstrook met wadi’s.”


Wadi's in de Oldenzaalsestraat


De ligging van Enschede op een stuwwal zorgt in belangrijke mate voor de kwetsbaarheid voor wateroverlast. Naast wateroverlast is Enschede ook kwetsbaar voor droogte. De gemeente is zich hier al lange tijd van bewust. Daarom is in 2014 al gestart met het uitvoeren van een stresstest voor wateroverlast en is er een risicodialoog gevoerd met de gemeenteraad. Dit gaf aanleiding om de wateroverlast in de lager gelegen wijken Pathmos en Stadsveld met prioriteit aan te pakken door hier de Stadsbeek aan te leggen. 

Deel dit artikel