Nieuws

Startsein werkzaamheden Eilandenboulevard

De Eilandenboulevard tussen het Scheepvaartmuseum en de Czaar Peterstraat in Amsterdam wordt opgeknapt.

De openbare ruimte tussen het Scheepsvaartmuseum en de Czaar Peterstraat - de ‘Eilandenboulevard’ - wordt vernieuwd en vergroend. Na vaststelling van het definitief ontwerp vorig jaar, zijn inmiddels de werkzaamheden gestart. 

Eilandenboulevard

Langs het water komt een aantrekkelijke wandelroute, er worden maatregelen genomen om de snelheid van het autoverkeer te verlagen en er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Niet alleen de straat wordt aangepakt, maar ook de aanliggende pleinen, waaronder het Kattenburgerplein. Het gaat om een complete herprofilering van de ca. 800 meter lange boulevard: van de gevels van de bebouwing tot de groenstrook aan de waterzijde van de Nieuwe Vaart. De Eilandenboulevard verbindt daarmee de Oostelijke Eilanden: Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg.

Verplaatsen bomen

Op het Kattenburgerplein wordt al gewerkt aan het vervangen van de gasleiding. Op het plein worden ook voorbereidingen getroffen voor het realiseren van het nieuwe ontwerp. Dit ontwerp is in een gezamenlijke ontwerpsessie met bewoners tot stand gekomen. Onderdeel van het ontwerp is het verplaatsen van vier bomen (iepen) van het plein naar de iepenrij langs de gracht van de Nieuwe Vaart. De werkzaamheden van de hoofdaannemer starten in juni. Na afronding van de werkzaamheden op het Kattenburgerplein worden nieuwe bomen op het plein geplant. De nieuw te planten bomen zijn zogenaamde pleinbomen die door hun bloesem meer kleur geven aan het plein.

Deel dit artikel