Nieuws

Opgefleurde containers zorgen voor minder zwerfvuiloverlast in Rotterdam

Een proef met opgefleurde containers in de Rotterdamse Tarwewijk blijkt een succes. Tijdens de proef is de hoeveelheid afval, dat naast de ondergrondse containers wordt gezet, drastisch afgenomen.

Op 20 maart zijn de ondergrondse containers voor restafval op vier plekken in de Tarwewijk opgefleurd. De containers zijn aangekleed met kunstgras, bloemen en buxushagen. Op de stoep bij sommige containers staat hoe bewoners hun grofvuil gratis kunnen laten ophalen.

Snel resultaat

In de eerste maand trof de gemeente Rotterdam 75 procent minder afval aan rond de gepimpte containers. Ruim drie maanden later is de hoeveelheid gedumpte afvalzakken en grofvuil zelfs afgenomen met 85 procent. Veel bewoners reageren positief op de opgefleurde containers.

Onbewust gedrag beïnvloeden 

De containers maken deel uit van een gedragsonderzoek. Zwerfafval en afval naast containers zijn het gevolg van gedrag. Vaak onbewust gedrag waar mensen niet over nadenken. Een duwtje geven in de goede richting maar ook spelelementen toevoegen zijn manieren om mensen uit dat automatisme te krijgen.

De gemeente Rotterdam experimenteert met verschillende vormen om te kijken wat wel en niet werkt. Daarnaast wordt het probleem zwerfvuil aangepakt door onder meer publieksvoorlichting, handhaving en extra ondergrondse containers en vuilniswagens. De gemeente breidt de proef met de opgefleurde containers na de zomer uit naar andere wijken. Andere gemeenten hebben het idee inmiddels overgenomen.

Deel dit artikel