Nieuws

Nijmegen maakt werk van duurzame inrichting openbare ruimte

De openbare ruimte wordt in snel tempo duurzamer ingericht in de gemeente Nijmegen. Het begon allemaal met de herinrichting van de Malderburchtstraat. Dit zorgde uiteindelijk voor een methode die toegepast wordt op andere projecten in de openbare ruimte.

In 2018 was Nijmegen European Green Capital. Dat zorgde er mede voor dat gemeente vond dat de openbare ruimte duurzamer moest worden ingericht, zo vertelt Geert Hendriks, strategisch adviseur duurzaamheid bij de gemeente Nijmegen. “De voornaamste ambities die we hebben is het verminderen van de co2-uitstoot, meer gebruik maken circulaire materialen en een betere klimaatadaptatie. In samenwerking met verschillende stakeholders, van bewoners tot aannemers, is een plan ontstaan voor de herinrichting van de Malderburchtstraat. Bij verschillende partners zijn ideeën opgehaald die uiteindelijk uitgevoerd zijn. Het moest niet een op zich zelf staand project worden. We gaan de methode die we gebruikt hebben in de Malderburchtstraat ook op andere projecten toepassen.”

Verleiden

Voor de herinrichting van de straat ging de gemeente op zoek naar duurzame partners. “We hadden in totaal een budget van 1.2 miljoen euro. Daar moest alles mee bekostigd worden. We zijn toen op zoek gegaan naar duurzame partners, uiteindelijk kwamen we bij aannemersbedrijf Van Gelder uit. In het begin is veel en intensief overleg gevoerd om tot een consensus te komen in het ontwerp, ook met bewoners. Duurzaamheid moet je niet bij mensen door de strot duwen. Dat is ook niet nodig, omdat veel partijen met het thema bezig zijn. Je moet mensen verleiden om te verduurzamen. Dit doe je vooral door de toegevoegde waarde en winstkansen te benoemen.”


De Malderburchtstraat voor en na de herinrichting

Ambities

Van de ambities die vooraf zijn vastgesteld, werd uiteindelijk 95 procent behaald. De Malderburchtstraat heeft inmiddels een forse metamorfose ondergaan. “We hebben de straat versmald van tien naar acht meter. In totaal hebben we voor de herinrichting de C02-uitstoot met 48 procent verminderd. Dit komt omdat we minder grondstoffen nodig hadden, materialen hebben hergebruik en hierdoor minder vervoersbewegingen nodig waren om materialen aan te leveren of te produceren. We hebben negentig procent van de materialen die uit de straat gehaald zijn hergebruikt voor de herinrichting van Malderburchtstraat of voor een ander project. We wilden ook graag dat het regenwater niet meer in het riool terechtkwam. We hebben de weg iets schuiner aangelegd waardoor het regenwater nu infiltreert in de berm. Daarnaast gaven de bewoners aan hinder te ondervinden van de tien meter hoge lantaarnpalen. Je kunt dan besluiten om nieuwe ontwerpen te plaatsen, maar wij hebben ervoor gekozen om de bestaande palen met twee meter in te korten en deze vervolgens weer te gebruiken in de straat. Dit alles hebben we gerealiseerd door binnen het beschikbare budget te blijven, we hielden uiteindelijk zelfs nog geld over.”

De ambities en intensieve samenwerking met verschillende stakeholders worden nu overgenomen voor andere projecten. Om verschillende marktpartijen de kans te geven zich te profileren als duurzame partner werkt de gemeente Nijmegen samen met zowel grote, middelgrote als kleine aannemers. “We willen op deze manier zoveel mogelijk bedrijven laten kennismaken met onze methode en ambities. Er wordt inmiddels aan drie andere projecten gewerkt middels de Malderburchtmethode”, zo besluit Hendriks.

Verbindingsfestival

Geert Hendriks komt spreken over de Malderburchtmethode op het podium duurzame openbare ruimte tijdens de tweede editie van het Verbindingsfestival. Bekijk hier het programma en meld je gratis aan.

Deel dit artikel