Nieuws

Perspectieven ontdemping stadsgracht Wageningen


De Wetenschapswinkel van Wageningen UR heeft op verzoek van het burgerinitiatief Platform Stadsgracht Wageningen onderzoek gedaan naar de perspectieven van en mogelijkheden tot het ontdempen van de stadsgracht.

Perspectieven ontdemping stadsgracht Wageningen


Herstel oorspronkelijke situatieDe Wageningse stadsgracht maakt deel uit van de Wageningse vestingwerken en is voor een klein gedeelte gedempt in de zestiger jaren. Een groep Wageningse bewoners, verenigd in het platform Stadsgracht Wageningen, ziet dat als ongewenst. Zij zoeken naar manieren om de oorspronkelijke situatie voor zover mogelijk te herstellen. De Wetenschapswinkel van Wageningen UR heeft op verzoek van het Platform Stadsgracht Wageningen onderzoek gedaan naar de perspectieven van het ontdempen van de stadsgracht en naar verschillende mogelijkheden om dit plan ten uitvoer te brengen.

Uitkomsten onderzoek

1.    De investering loont, want een versterking van de uitstraling als vestingstad is belangrijk voor de aantrekkelijkheid en de lokale economie van de binnenstad van Wageningen. Herstel van de stadsgracht draagt in hoge mate bij aan de herkenbaarheid en gezelligheid van de binnenstad voor het winkelend publiek.

2.    Bewoners, het bedrijfsleven en de middenstand kunnen bijdragen aan het herstel van de stadsgracht, via crowdfunding en door het meewerken aan herstelwerkzaamheden.

3.    Voor het gemeentelijk beleid kan het versterken van het vestigingkarakter van de binnenstad een strategie zijn voor het tegengaan van de winkelleegstand. Het herstel van de stadsgracht en Bergpoortbrug zou daarom ingebed kunnen worden in een breder pakket aan maatregelen, zoals het terughalen van het uitgewaaierde winkelareaal naar het gebied binnen de vesting.

Ervaringen in andere steden


In het onderzoek is gekeken naar de ervaringen met investeren in vestingwerken in andere steden, zoals Groenlo en Den Bosch. Ook zijn de mogelijkheden onderzocht om de Wageningse bevolking hier actief bij te betrekken. Er is een alternatief ontwikkeld voor ontdemping via het plan Bolwerck Wageningen, dat voorziet in sloop van het SNS gebouw en het realiseren van een groot volume aan nieuwbouw in de hoek van Stationsstraat en Plantsoen. Het onderzoek is voor het grootste deel verricht door ruim twintig internationale studenten. Zij hebben in groepjes en met een onbevangen blik hun onderzoek uitgevoerd.

 

 

Deel dit artikel