Nieuws

Deventer ondertekent bijenconventant

Onlangs ondertekenden gemeente Deventer en verschillende organisaties en bedrijven uit Deventer het landelijke Bijenconvenant op initiatief van Bijenlint Deventer. De ondertekenaars zullen vanaf nu bij-vriendelijk handelen.

Bij-vriendelijk handelen

De partijen legden door ondertekening van het convenant vast dat zij bij-vriendelijk zullen handelen: zij kiezen voor ecologisch groenbeheer, voeren onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier uit en passen bij-vriendelijke gewasbescherming toe. Daarnaast zien ze af van het gebruik van neonicotinoïden en verkopen het middel niet. De partijen werken aan het uitdragen van bij-vriendelijk handelen.  

Ondertekening partijen

Wethouder Margriet de Jager zette als eerste haar handtekening, gevolgd door het Groenbedrijf, Circulus, De Ulebelt, Imkervereniging Deventer, ecologische hoveniers Wencke Habermann Natuurlijk Groen, Anneke Rodenburg van Tuin en Vlinder, Zebrarups Natuureducatie, Kwekerij het Nieuwe Veld, IVN Deventer, Stichting Open Boek, B-Cause, Ichtuskerk  en Transition Towns. Na afloop van de ondertekening droeg Francoise le Griep van Bijenlint Deventer met een zak bij-vriendelijk bloemenzaad de coördinatie van het Bijenlint Deventer over aan De Ulebelt. Le Griep: “Eigenlijk verassend dat de gemeente al zo actief was op dit gebied. De gemeente wilde onmiddellijk tekenen en zo volgden ook de andere bedrijven en organisaties. Fijn dat De Ulebelt nu het stokje van het Bijenlint overneemt!”  

Dalende bijenstand

In Nederland en vele andere landen zijn de honingbijen en talrijke wilde bijensoorten sterk in aantal teruggelopen. In 2010 bereikte de landelijke bijensterfte een recordhoogte van 27%, wat ruim drie maal hoger is dan de normale sterfte. In West-Nederland zijn de sterftecijfers het hoogst.  

Oorzaken

Door een afname van drachtplanten (planten die veel nectar en stuifmeel leveren, waarvan bijen afhankelijk zijn) verslechtert de leefomgeving van bijen in Nederland. Dit maakt de bijen gevoeliger voor ziekten. Daarnaast worden gewasbeschermingsmiddelen (Neonicotinoiden) vaker gebruikt. Deze middelen zijn zeer schadelijk voor bijen en hommels. Al in kleine hoeveelheden kunnen zij bijenvolken verzwakken en vatbaarder maken voor ziekteverwekkers.  

Cruciaal voor natuur en landbouw

De aangesloten partijen van het convenant zijn ervan overtuigd dat de honingbij en in mindere mate andere bestuivers, cruciaal zijn voor natuur en landbouw en dat de ineenstorting van de bijenstand grote en onomkeerbare gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit en de voedsel- en fruitproductie. De bijenstand is een goede indicator voor de algehele ecologische gezondheid.

 

Ga voor meer informatie naar de Ulebelt.nl 

Deel dit artikel