Nieuws

Interview met Arthur Klink van IGOV

"Regelgeving en normeringen voor openbare verlichting zijn niet centraal vastgelegd en de kennis over licht rouleert in een beperkte wereld van een aantal deskundigen. Deze kennis zou breder gedragen moeten worden. In mijn ideaalbeeld groeit de NSVV uit tot het nationale kennisinstituut voor lichtnormeringen, vergelijkbaar met het NEN en het IGOV tot het platform voor OVL-toepassingen in de praktijk, vergelijkbaar met hoe CROW dat is voor civiele werken. Wat ontbreekt is een professioneel georganiseerd vakgebied OVL. Daardoor wordt er in de praktijk lichtvaardig omgegaan met licht: hier en daar verdwijnt licht terwijl dat niet zou moeten of er wordt juist te veel licht gegeven.


Stap één naar een professioneel vakgebied OVL, werd op 12 juni gezet door de projectgroep OVL2030 met de presentatie van een inspiratiedocument ‘Visie OVL2030’ aan Bertholt Leeftink van het ministerie van Economische Zaken. Met het opleveren van dit eindrapport wordt de gelijknamige projectgroep OVL2030 weliswaar ontbonden, maar dat betekent zeker niet het einde van het project. In tegendeel, ik zou het de start willen noemen van ‘traject OVL 2030’. Dit traject zou in 2030 een professioneel vakgebied moeten tot stand brengen met een evenzeer, volledig en volwassen beleidsveld openbare verlichting.
 

Samen nadenken

De opdracht voor dit traject is wat mij betreft:’samen nadenken over de toekomst van OVL, over de toepassing van nieuwe technische mogelijkheden en over de kwaliteit die die toepassingen zouden moeten hebben’. Het ‘samen nadenken’ kan gebeuren door de voormalige projectgroep en door het netwerk dat het heeft aangeboord, sinds het ruim een jaar geleden min of meer spontaan ontstond tijdens een door EZ georganiseerde marktontmoeting.

Opdracht van de projectgroep was om eens stil te staan bij de toekomst van de openbare verlichting in Nederland. Via een serie openbare bijeenkomsten, expertinterviews en deskresearch is nu dus het visiedocument opgeleverd dat mensen wil inspireren en uitnodigen om een deeltraject of specifiek thema verder uit te werken en te verdiepen. Zo’n deeltraject kan bijvoorbeeld zijn het onderzoeken van de vaak onbenutte ruimte binnen de geldende aanbestedingsregels om te komen tot innovatie. Maar ook om werk te maken van een benoemde noodzaak om burgers te betrekken bij concrete projecten. Een derde thema kan zijn, een betere samenwerking tot stand brengen tussen overheden als deskundige inkopers en het bedrijfsleven dat met innovatieve oplossingen maximaal aan de vraag tegemoet komt in termen van kwaliteit, budget, duurzaamheid en andere beleidsdoelstellingen.
 

Week van de Openbare Ruimte

De week van de openbare ruimte in 2015 lijkt me een mooi moment om het traject OVL 2030 te evalueren en door te starten. Tegelijkertijd zijn we als IGOV gestart met het samenstellen van een aantal themadelen, of hoofdstukken over licht, dat uiterlijk in 2030, moet leiden tot een compleet- en nog ontbrekend- handboek openbare verlichting. Dit handboek moet staan als een huis en de bijbel zijn voor iedereen in de openbare verlichtingsbranche. Voor de totstandkoming van dit eerste handboek staan wij open voor samenwerking met bestaande kennisinstituten en –organisaties die een gezamenlijk belang zien in zo’n handboek en in een professioneel vakgebied openbare verlichting.


Interesse in het rapport OVL 2030? Kijk hier.

Dit artikel verscheen dit najaar in Verkeerskunde

Deel dit artikel