Nieuws

Een versteende tuin? Meer belasting betalen!

Doordat tuinen steeds vaker vol worden gelegd met tegels, kan regenwater onvoldoende infiltreren in de bodem. Wateroverlast ligt dan op de loer. De Brabantse gemeente Aalburg overweegt daarom de invoering van een zogeheten tuintegeltax. In feite komt het erop neer dat mensen met een versteende tuin meer rioolbelasting moeten betalen.

Voor het plan valt wat te zeggen. Het is de bedoeling dat bewoners bewust worden van hun verantwoordelijkheid op de druk op de gemeenschappelijke regenwaterafvoer. Overbelaste riolen betekenen extra kosten aan onderhoud aan het rioleringsnet – geld dat de burger middels belastingen moet betalen. Bovendien zorgt meer groen in de tuin voor minder hittestress.

Twijfels over uitvoerbaarheid

Of het idee doorgaat, valt nog te bezien. Het plan is gelanceerd als opmaat naar de fusie van de gemeenten Aalburg, Woudrichen en Werkendam. Als deze drie gemeenten op 1 januari 2019 fuseren tot de nieuwe gemeente Altena, moet er een nieuwe rioolbelasting komen. Ook over de uitvoerbaarheid van de tuintegeltax rijzen twijfels. Helemaal omdat de gemeente geen inspecteurs de wijken instuurt om tegels te tellen. Het is de bedoeling dat de belasting wordt vastgesteld op basis van luchtfoto’s, een methode waar technisch nogal wat haken en ogen aan zitten.

Deel dit artikel