Nieuws

Zuidpolder wordt natuur- en recreatiegebied

Gemeenten Lansingerland en Rotterdam gaan de Zuidpolder herinrichten tot natuur- en recreatiegebied. Er worden onder meer natuurvriendelijke oevers en nieuwe beplanting aangelegd.

 

Rotterdam en Lansingerland hebben Natuurmonumenten gevraagd het beheer van het gebied op zich te nemen. Hiervoor krijgt de organisatie de Zuidpolder in erfpacht. Natuurmonumenten zal nij het beheer samenwerken met lokale agrarische ondernemers.

Tuin met bloemen

Dit jaar werd al begonnen met het verfraaien van de entree van het natuurgebied, vlakbij metrohalte Rodenrijs. De karakteristieke houten melkschuur die hier staat, wordt op dit moment in oude luister hersteld en geschikt gemaakt als vrijwilligers- en educatieruimte en bescheiden infopunt. Rondom de melkschuur komt een tuin vol wilde bloemen; eind van de maand wordt de tuin ingezaaid. De tuin wil Natuurmonumenten verder aanleggen en beheren samen met zoveel mogelijk natuurliefhebbers uit Berkel en Rodenrijs. De natuurorganisatie gaat hiertoe een speciaal team van vrijwilligers opzetten.
 

Publiek toegankelijk

De Zuidpolder wordt een publiek toegankelijk groengebied. Het open weidekarakter blijft gehandhaafd. Het landschap in de polder wordt afwisselender en kleinschaliger; de natuur krijgt meer ruimte. Er komen fiets- en wandelpaden, bankjes, een speelveld en een infopunt met wilde-bloementuin. Langs de randen van het gebied planten de gemeenten bomen en struiken aan, om bebouwing en infrastructuur aan het zicht te onttrekken. Langs watergangen worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het waterpeil in de polder krijgt een meer natuurlijk karakter: natter in de winter en droger in de zomer. Door deze en andere maatregelen zullen vogels, vlinders en bloemen terugkeren in de weilanden.


Deel dit artikel