Nieuws

Het dak van de spoortunnel Delft verandert in een groen park

Op het dak van de spoortunnel in Delft wordt een langgerekt park van 2,5 hectare gerealiseerd. Het schetsontwerp is gepresenteerd door Lodewijk Baljon landschapsarchitecten. Het ontwerp speelt in het op het thema klimaatadaptie, waarbij de nadruk ligt op een gunstig microklimaat in het park.

Het park ligt in het hart van het nieuwe stadskwartier Nieuw Delft, op het dak van de spoortunnel. Waar voorheen het spoor door het centrum van Delft liep, is ruimte ontstaan voor grote, structurele ingrepen in de stad. Het winnende ontwerp vervlecht het park in het DNA van de stad.

 

Kenmerkend voor Delft zijn de lange lijnen in de historische stad; de grachten zorgen dat mensen onverwacht zicht hebben op een van de torens van de stad. Stedenbouwkundige noemen deze karakteristiek wel het DNA van Delft. Een wisselwerking tussen brede lange lijnen en smalle dwarsverbindingen. Het Van Leeuwenhoekpark ligt op een zelfde manier in de structuur van de stad.

 

Een loper omgeven door glooiend gras

Het concept voor het park bestaat uit een lange loper met wisselende breedte omgeven door glooiend gras, waarbinnen uiteenlopende voorzieningen als een voetbalcourt, vlindertuin en waterspeelplek een plaats vinden. De randen zijn wisselend van vorm en hoogte en nodigen uit als zitrand of innovatieve spelaanleiding. Statige bomenrijen en losse groepen meerstammige bloesembomen vormen het parkdecor. De korte lijnen kruisen het park en sluiten aan op de omliggende stad. Op twee plaatsen zijn deze verbindingen uitgewerkt tot bruggen.

 

Met de uitvinding van de microscoop maakte Antoni van Leeuwenhoek een nieuwe wereld zichtbaar: die van de micro-organismen. Virussen, bacteriën, schimmels bleken opgebouwd uit prachtige structuren en patronen. In de loper worden deze vormen van een verborgen wereld zichtbaar gemaakt.

Experiment voor het microklimaat

Het ontwerp speelt op het thema klimaatadaptatie. In samenwerking met de leerstoel Environmental Technology & Design van de TU Delft wordt het ontwerp doorontwikkeld, waarbij de nadruk ligt op een gunstig microklimaat in het park. Door een slimme keuze en plaatsing van beplanting, materiaal, waterpartijen, hoogteverschillen en meubilair zorgt het park voor een vermindering van hittestress in de zomer (urban heat effect) – zowel in het park zelf als de omgeving - en is het ook een prettige verblijfplek in winter, lente en herfst. Een uitgebreid meetnet van weerstations zorgt voor de continue monitoring van het klimaat in en om het park en informeert de bezoeker over de aangenaamste plekken.

 

De infiltratielijn voor regenwater vormt een speelse lijn in de loper. Het regenwater vult zo de natuurlijke buffer van het grondwater aan. Met dit ontwerp worden de beperkingen van het realiseren van een park bovenop een tunnel een kans om de bewoners van Delft, mens en dier, een prachtig park te geven. Vanaf 2020 wordt het park gefaseerd uitgevoerd.

 


De plannen worden gepresenteerd tijdens een bewonersbijeenkomst.

Deel dit artikel