Nieuws

Den Haag investeert in toegangswegen

De gemeente Den Haag gaat 18 miljoen extra investeren in de openbare ruimte van de stadsentrees. Dat heeft wethouder Boudewijn Revis (VVD) onlangs bekend gemaakt.

 

De gemeente is daarmee de eerste grote stad die een structureel programma ontwikkeld voor de openbare ruimte van de toegangen tot de stad. “Stadsentrees zijn belangrijk”, stelt de wethouder openbare ruimte Boudewijn Revis. “De entreeroutes zijn logistieke knooppunt. Door die goed toegankelijk en aantrekkelijk te maken willen we het vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven verbeteren, een van de doelstellingen van de stad.” De stad wil door de openbare ruimte aantrekkelijker te maken investeringen van bedrijven stimuleren en zo de economie aanjagen. 


Kwaliteitsimpuls voor looproute

Het plan komt bovenop de plannen die de gemeente al in uitvoering of in planvorming heeft voor de drie treinstations - Den Haag Centraal, Den Haag Holland Spoor en Den Haag Laan van NOI, inclusief de toeleidende wegen, de aansluiting met de A12, de nieuw aan te leggen Rotterdamse Baan en de entreeroute naar Scheveningen. Met de investeringsimpuls wil de wethouder de werkzaamheden uitbreiden, een groter areaal bij de aanpak betrekken zoals bij Centraal Station het Koeplein aan de voorkant en looproutes verlengen. Zo krijgt ook de looproute tussen Den Haag HS en het oude centrum voor 6 miljoen euro een kwaliteitsimpuls. 


Veel projecten zijn al door zijn voorganger Marnix Norder in gang gezet. Deze investeringen komen daar bovenop. De plannen wil hij nog in zijn collegeperiode – tot 2018 – uitvoeren. Bij de plannen wordt gekeken naar de routering, de verlichting het meubilair en het vastgoed. 


“Net als paus Pius V die in de 16e eeuw de toegangswegen naar Rome heeft aangepakt”, vergelijkt Revis. “Door de wegen te verbeteren en te verbreden trok de stad meer handelaren en pelgrims. Het bleek een goede investering want het heeft de verdiencapaciteit van de stad aanzienlijk vergroot.”


Bron: Cobouw

Deel dit artikel